profil

Traktat pokojowy z Bułgarią i Austrią.

poleca 85% 196 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
austria Bułgaria

Traktat pokojowy z Bułgarią
Traktat pokojowy z Bułgarią podpisano 27 listopada 1919 r. w Neuilly-sur-Seine pod Paryżem. Był to jeden z kilku traktatów pokojowych podpisanych po zakończeniu I wojny światowej przez kraje ententy z państwami bloku niemieckiego. Obok Bułgarii do bloku tego należała Turcja i Austro-Węgry.
Straty terytorialne
• Dobrudża Południowa na rzecz Rumunii
• Tracja Zachodnia na rzecz Grecji
• drobne skrawki na zachodniej granicy na rzecz Królestwa SHS
Całość strat terytorialnych Bułgarii wynosiła około 11% jej obszaru z 1914 r., kiedy to Bułgaria mierzyła 111 tys. km², a po traktacie w Neuilly 103 tys. km².
Inne ograniczenia Bułgarii narzucono przepisy o ochronie jej mniejszości narodowych i obowiązek zapłaty odszkodowań sąsiadom. Armia bułgarska mogła liczyć tylko 20 000 ludzi, z zaciągu ochotniczego, bez broni ciężkiej i lotnictwa.
W traktacie został zamieszczony statut Ligi Narodów, którego Bułgaria przez podpisanie traktatu zobowiązała się przestrzegać, choć nie była wtedy jeszcze członkiem Ligi.
Traktat pokoju z Austrią
Traktat pokoju z Austrią - Traktat pokojowy podpisany 10 września 1919 r. w podparyskiej miejscowości Saint-Germain-en-Laye pomiędzy państwami ententy a Austrią będącą spadkobierczynią Cesarstwa Austro-Węgierskiego, walczącego w czasie I wojny światowej po stronie Niemiec.
Zawierał on postanowienia terytorialne oraz specjalne zobowiązanie się Austrii do nierezygnowania z niepodległości, chyba że za zgodą Ligi Narodów. Miało to stanowić barierę wobec dążeń Austrii do Anschlussu. Ponadto traktat zawierał jedno postanowienie mogące stanowić złagodzenie strat terytorialnych: w południowej Karyntii, rewindykowanej przez Jugosłowian, przewidziano plebiscyt, który odbył się w październiku 1920 r. i wypadł na korzyść Austrii, która miała zapewnić równouprawnienie miejscowym Słoweńcom.
Armię austriacką miano oprzeć na zaciągu ochotniczym, ograniczyć do 30 000 ludzi, bez broni ciężkiej i lotnictwa. Przewidziano również obowiązek wypłacenia przez Austrię odszkodowań wojennych, zwrotu różnych dzieł sztuki pochodzących z krajów podbitych przez Habsburgów, itp.
Straty terytorialne dawnego Cesarstwa Austriackiego
Morawy, Czechy, Śląsk Opawski i część Cieszyńskiego (po uregulowaniu sporu z Polską) na rzecz Czechosłowacji
Kraina (bez części zachodniej, zajętej przez Włochy), południowa Styria i niemal cała Dalmacja oraz dawne wspólne terytorium Austrii i Węgier - Bośnia i Hercegowina na rzecz Jugosławii (Królestwa SHS)
Bukowina na rzecz Rumunii
południowy Tyrol, zachodnia Kraina i tzw. Pobrzeże (Kstenland) z Triestem i Istrią oraz Zadar (Zara) w Dalmacji (to uregulował osobny układ włosko-jugosłowiański) na rzecz Włoch
Galicja i wschodnia część Śląska Cieszyńskiego na rzecz Polski. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że sam traktat w Saint-Germain ziem tych Polsce nie przydzielił, lecz zarezerwował mocarstwom zachodnim prawo dysponowania obszarami w traktacie nie wymienionymi. Wskutek nie wejścia w życie Układu o pewnych granicach, podpisanego w Sèvres 10 sierpnia 1920 r., mocarstwa formalnie uznały przynależność Galicji do Polski dopiero w 1923 r.
Traktat w Saint-Germain został przekreślony przez aneksję Austrii dokonaną przez Niemcy hitlerowskie w marcu 1938 r.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty