profil

1914-39 - ściąga z dat

poleca 85% 145 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
II Powstanie Śląskie

16.08.1914 –utworzono naczelny komitet narodowy
1914-tworzenie legionu puławskiego
5.11.1916 – akt 2 cesarzy, powstanie królestwa polskiego
07.1917 – legiony na polski korpus posiłkowy
1917- tymczasowa rada stanu na radę regencyjną
1917- powołanie rady regencyjnej
7.11.1918 – TRLRP w Lublinie
11.11.1918 – zwierzchnictwo Piłsudskiego nad wojskiem
14.11.1918 – pełnia władzy cywilnej
7.11.1918 – TRLRP w Lublinie
11.11.1918 – zwierzchnictwo Piłsudskiego nad wojskiem
14.11.1918 – pełnia władzy cywilnej
01.1919-konferencja w Paryżu
08.1919 – wyparcie Ukraińców za Zbrucz
02.1919 – pierwsze starcia z bolszewikami
16/17.08.1919 – pierwsze powstanie na górny Śląsku
26.01.1919- wybory do sejmu ustawodawczego
20.02.1919- mała konstytucja
27.11.1919-układ pokojowy z Bułgarią w Neuilly
10.09.1919 – układ pokojowy z Austrią
1918-19 hiszpanka
03.1919 – założenie przez Mussoliniego organizacji kombatanckiej
4.06.1920 – układ pokojowy z Węgrami
11.07.1920 pierwszy plebiscyt
20.08.1920 – 2 powstanie na górnym Śląsku
5-16.07.1920 – konferencja w Spa
13-17.08.1920 – bitwa warszawska
7.10.1920zajecie Wilna przez Zeligowskiego
21.04.1920 – umowa z władzami Ukrainy
2/3.05.1921- 3 powstanie na górnym ślasku
17.03.1921 – konstytucja marcowa
1921 – powstanie chłopskie w Rosji
11.1921-02.1922-konferencja w Waszyngtonie
Jesień 1922 marsz na Rzym
16.04.1922 - traktat w Rapallo
5.11.1922 – wybory do sejmu
12.11.1922 – wybory do senatu
15.05.1922porozumienie o wyznaczeniu granicy
24.07.1923 – układ pokojowy z Turcją w Lozannie
1923 – utworzenie milicji faszystowskiej
1923 – hiperinflacja w Polsce
1923 – pakt lanckoroński
15.03.1923 – ostateczne uznanie granicy wschodniej
1923- pucz monachijski
1924 – przezwyciężenie kryzysu powojennego
1924 – śmierć Lenina
04.1924 - utworzono bank polski
6.04.1924- wybory parlamentarne we Włoszech
1924 – powstawał gułag
1925-34 – wojna celna z Niemcami
1925 – wyszło mein kampf
1925 – konferencja w Locarno
1925 reforma rolna w Polsce
1926 – Niemcy w Lidze Narodów
1926 – traktat o przyjaźni
1926 – Niemcy w Lidze Narodów
1927 – pierwszy film dźwiękowy
1928 – początek industrializacji
28.06.1929-traktat wersalski
Wiosna 1929 – 1oznaki kryzysu
12.1929 – 35 przymusowa kolektywizacja
1929 – porozumienie ze stolicą apostolską Mussoliniego
1931 – atak Japonii na NE Chiny
05.1931- bankrucka wiedeńskiego banku
1932 – pakt o nieagresji polski z ZSRR
10.05.1933 – spalono antyniemieckie książki
1929-33 – pierwsza pięciolatka
30.01.1933 – Hitler kanclerzem
1933- naziści wprowadzili program robót publicznych
1.04.1933 – masowy bojkot żydowskich sklepów
1933 – utworzenie funduszu pracy w Polsce
1933 – konferencja w Genewie rozbrojeniowa
1934-38- fala procesów i czystek w Rosji
1934 – Hitler prezydentem po śmierci Hindenburga
1934 – pakt o nieagresji polski z Niemcami
09.1935 – ustawy norymberskie
1935 – podbój Abisynii przez Mussoliniego
1935 – przyłączenie zagłębia Saary do Niemiec
1936 – wkroczenie wojsk niemieckich do Nadrenii
10.1936 oś Berlin- Rzym
11.1937 oś Berlin Rzym Tokio
1937 – zbrojna inwazja na Chiny
12.00.1938 – Anschluss Austrii
30.09.1938- konferencja w Monachium (zajęcie Sudetów)
9-10.11.1938 pogrom, noc kryształowa
1939 – pakt stalowy
03.1939- zajęcie Czechosłowacji przez Niemców

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty