profil

Przedstaw wkład starożytnych Greków w rozwój instytucji politycznych i kulturalnych. Z jakich osiągnięć starożytnej nauki greckiej korzystamy w dniu d

poleca 85% 513 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Starożytna Grecja ( Hellada ) to niewielka kraina odizolowanych od siebie państw-miast. Państwa te rządziły się własnymi prawami, rywalizowały i toczyły ze sobą wojny, strzegąc własnej niezależności. Nigdy nie połączyły się w jedno państwo.
Mimo tych wszystkich sprzeczności starożytni Grecy rozprzestrzenili swoją kulturę, naukę i język na obszar całego ówczesnego świata śródziemnomorskiego. Gdy Grecja upadła i stałą się prowincją rzymską to właśnie ona zwyciężyła gdyż podbiła Rzym kulturą i religią. Nauka współczesna, kultura, filozofia, sięga swymi korzeniami starożytnej Hellady i jest spuścizną osiągnięć Greków.
W naszym współczesnym świecie wiele państw to państwa demokratyczne, oparte na systemie politycznym zapoczątkowanym i wprowadzonym w życie właśnie przez Greków w Atenach. Późniejsze reformy społeczne, gospodarcze i ustroje przeprowadzane przez Solona, później zaś reformy Klejstenesa zmierzają do udoskonalenia systemu demokratycznego, są przykładami, że ustrój polityczny może podlegać zmianom dla dobra państwa i społeczeństwa.
W czasach nowożytnych nie ma chyba państwa, w którym nie przeprowadzono reform gospodarczych, politycznych lub społecznych.
Świat współczesny korzysta z wielkich osiągnięć nauki starożytnej Grecji. Podstawą rozwoju całej filozofii Zachodniej Europy oraz nauk humanistycznych stała się właśnie filozofia – nauka, która narodziła się w Grecji, a za cel stawiała sobie objaśnienie wszechświata. Poglądy filozofów greckich ( Tales, Heraklita, Arystoteles, Platon, Demokryt ) były inspiracją dla powstałych na wzór grecki ( Akademia Platona, Liceum Arystotelesa ) szkół filozoficznych czasów nowożytnych. Studiowanie i zgłębianie myśli dokonań antycznych filozofów dało podstawę do tworzenia nowych, aktualnych poglądów i systemów filozoficznych.
Nauki medyczne zawdzięczają wiele wiedzy dawnych medyków. Właśnie diagnozowanie pacjentów, profilaktyka i higiena, dieta czy też hasło „przede wszystkim nie szkodzić” oraz przysięga Hipokratesa to przykłady, że nadal aktualne są dokonana i nauka szkoły Hipokratesa – wybitnego lekarza starożytności. Hart ducha, wolę zwycięstwa, sprawność fizyczną propagowały z kolei Igrzyska Olimpijskie. Rozgrywane przez ponad tysiąc lat zostały przywrócone do życia w XIX w. Nowożytne igrzyska to kontynuacja i kultywacja olimpijskiego ducha starożytnych zawodów. Zawody były i są szlachetną rywalizacją w myśl hasła: „szybciej, wyżej, dalej”.
Pięciobój – biegi, skoki, zapasy, rzut dyskiem i oszczepem wraz z jeździectwem i boksem to dyscypliny sportowe uprawiane po dzień dzisiejszy.
Medycyna, sport, filozofia to nie wszystko co „zostawili nam w spadku” Grecy. Piśmiennictwo, dzieła literackie, teatr, architektura antycznej Grecji wciąż są obecne w życiu współczesnego człowieka. Mitologia i mity związane ze wspólną dla ówczesnych ludzi religią to temat pierwszych dzieł literackich. Po dzień dzisiejszy są one źródłem i inspiracją dla twórców. Traktują o nieprzemijających treściach jak: walka człowieka z losem, zdrada, miłość czy też przeznaczenie. Rodzaje literackie jak epika, liryka i dramat są nadal uprawiane. Sztuki antycznych twórców ciągle goszczą na scenach teatralnych, budząc wzruszenie i zachwyt. Spośród ponad tysiąca starożytnych tragedii zachowało się do naszych czasów około trzydziestu. Dzieła te miały i mają znaczący wpływ na twórczość wielkich klasyków dramatu europejskiego.
Epopeje Homera, liryki Safony, bajki Ezopa, dramaty czy komedie antyczne są wciąż drukowane, czytane i oglądane, a zawarte w nich przesłania nic nie utraciły na wartości. Pierwsze dzieła historiografii, opisy wojen i konfliktów wraz ze stworzeniem podstaw naukowej krytyki historycznej wynikłej ze społecznych potrzeb zapoczątkowały późniejszy rozwój nauk historycznych. Człowieka współczesnego wciąż zachwyca kunszt i precyzja dawnych artystów, rzeźbiarzy, architektów i mistrzów sztuki zdobniczej. Przetrwałe do dziś pałace, świątynie, przedmioty kultury materialnej to świadectwo wielkiej wiedzy i umiejętności ich twórców.
Styl grecki ( porządek ) w architekturze, kolumny i zwieńczenia budowli wciąż inspirują współczesnych projektantów. Z architektura nierozerwalnie związane są nauki ścisłe matematyka, geometria. Pitagoras najbardziej znany nam uczony i filozof jest twórcą stosowanego po dzień dzisiejszy systemu dziesiętnego liczb oraz tabliczki mnożenia. Euklides to twórca podstaw algebry i geometrii jego kanon proporcji ( złota liczba ) nadal znajduj e zastosowanie przy wznoszeniu budowli i malarstwie. Archimedes matematyk i fizyk jest twórca hydrostatyki oraz wynalazcą. Do dzisiaj stosujemy prawo nazwane jego imieniem czy też śrubę Archimedesa. Inni antyczni uczeni Arystarch, Ptolemeusz czy Eratostenes dokonali wielu odkryć naukowych z zakresu astronomii, geografii oraz sformułowali prawa matematyczno-fizyczne, które obowiązują po dzień dzisiejszy.
Podsumowując stwierdzić należy, że nauka, kultura i sztuka starożytnych Greków wywarła znaczący wpływ na rozwój współczesnego świata.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata