profil

Komunizm

drukuj
satysfakcja 13 % 8 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Komunizm - ruch społeczno-polityczny dążący do przebudowy społeczeństwa w myśl zasad ideologii komunistycznej. Współcześnie jest to rewolucyjny kierunek oparty na teorii marksizmu i leninizmu.*Marksizm to system poglądów filozoficznych, ekonomicznych i polityczno-społecznych, stworzony przez K. Marksa i F. Engelsa w poł. XIX w.*Kolonializm - określenie polityki państw rozwiniętych gospodarczo polegającej na utrzymywaniu w zależności politycznej i ekonomicznej krajów słabo rozwiniętych, wykorzystywaniu ich zasobów ludzkich i surowcowych.* Imperializm - zaborcza polityka zagraniczna państwa polegająca na rozciąganiu władzy lub kontroli na inne kraje, za pośrednictwem bezpośrednich podbojów kolonialnych lub pośrednich metod kontroli politycznej, wojskowej lub ekonomicznej.* Rasizm to ideologia oraz wypływające z niej zachowania przyjmujące założenie wyższosci niektórych ras ludzi nad innymi.* Abolicjonizm - w XVIII i XIX wieku ruch społeczno-polityczny i ideowy w Europie, stawiający sobie za zadanie zniesienie handlu i niewolnictwa ludnością murzyńską.* Wojna secesyjna - wojna domowa w Stanach Zjednoczonych Ameryki toczona w latach 1861–1865 pomiędzy stanami południowymi, tworzącymi Skonfederowane Stany Ameryki (Konfederację), określane też jako Południe i stanami północymi, pozostającymi w składzie Stanów Zjednoczonych, określanymi jako Unia lub Północ. Była najkrwawszą wojną kontynentu amerykańskiego i jedną z pierwszych w historii wojen totalnych..*Thomas Edison-żarówka elektryczna, bracia Wright-samolot, Graham Bell-telefon, bracia Lumiere-film Demokracja - ustrój polityczny, oparty na trójpodziale władzy w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli.*Pozytywizm w literaturze polskiej to nurt literacki, który występował w okresie od powstania styczniowego do lat 90. XIX wieku.*Młoda Polska to okres w dziejach literatury polskiej obejmujący lata 1890-1914. Dochodzą wówczas do głosu nowe prądy artystyczne i umysłowe, takie jak: modernizm, dekadentyzm, symbolizm, ekspresjonizm.* Trójprzymierze to tajny układ pomiędzy trzema państwami: Cesarstwem Niemiec, Królestwem Włoch i Austro-Węgier 20 maja 1882r.Trójprzymierze było rozwinięciem Dwuprzymierza, czyli sojuszu Niemiec i Austro-Węgier. Sojusz ten miał chronić oba państwa przed napaścią Rosji. Jednak skierowanie go przeciw Rosji (niezgodnie z myślą polityczną Bismarcka) spowodował sojusz Rosji z Francją i sprawił, że Niemcy znalazły się pomiędzy nieprzyjaznymi sobie państwami.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
15.2.2007 (19:00)

Bardzo dobra praca

Typ pracy