profil

Porównaj XX wieczne totalitaryzmy: faszyzm i komunizm.

poleca 85% 105 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pod koniec wieku XIX i XX rozwinął się system rządów totalitarnych. Rządy totalitarne to takie rządy ,które dążyły do przejęcia całkowitej władzy nad obywatelami, gdzie państwo kontroluje wszystkie dziedziny życia każdego obywatela. Wszelka opozycja był natychmiast zwalczana, poprzez obozy koncentracyjne i morderstwa. Ludzie w państwie w których działały rządy totalitarne byli zastraszani przez policję,dzięki temu rząd kraju ułatwiał sobie przejęcia całkowitej kontroli nad obywatelami. Powstały również dwie ideologie - faszyzm i komunizm. Faszyzm został zapoczątkowany we Włoszech , a komunizm w Rosji.
Faszyzm, była to doktryna polityczna, która sprzeciwiała się rządom demokratycznym. Rządy faszystowskie były oparte na zasadzie dyktatury wodza, który dysponuje partią i policją. Faszyzm zapoczątkował Benito Mussolini (1883-1945). Po I wojnie światowej zaczął tworzyć tzw. Związki Walki (wł. fasci di combattimento). Krytykował rządy parlamentarne, dążył do odbudowania mocarstwa przez Włochy.Faszyzm wywodzi się z rządów prawicowych, skupiał w sobie klasę robotniczą a także klasę średnią. Dążył do polepszenia sytuacji jednej rasy, ewentualnie jednego narodu. W tej ideologii istniał kult wodza, który był nazywany "Duce". Ta ideologia głosiła bezproblemowy rozwój społeczeństwa, rozwój gospodarki a także eliminację konfliktów społecznych. Faszyzm oficjalnie nazywał się "Oficjalna Partia Faszystowska''.
Komunizm (łac. communis - wspólny). Tu tak samo jak i w faszyźmie, istniał kult wodza, który,który był nazywany "Generalissimus". Wodzem był Józef Stalin ( 1879-1953). Komunizm zaistniał zaraz po rewolucji październikowej ( 1917). Ta ideologia głosiła następujące hasła : zapewnienie pracy wszystkim obywatelom, bardzo dobre warunki życia oraz zniesienie wyzysku robotników. Głównym celem tej doktryny było rozszerzenie komunizmu także w innych krajach, a nawet na całym świecie. W faszyźmie chodziło tylko o wybrany kraj a tutaj o cały świat .Komunizm dążył do zbudowania państwa bezklasowego, czyli robotnik nie był mniej ważny i nie był poniżany przez np: urzędników. Z przeciwnikami radzono sobie poprzez NKWD( Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych) lub tzw. "Czeka". W komuniźmie stosowany był terror, poprzez zsyłanie ludzi, niewolników lub protestantów do obozów pracy (łagrów )lub gułagów. Rząd komunistyczny nakazał kolektywizację wsi.Kolektywizacja, polegała na odebraniu chłopom ziem uprawnych a także nakazywała pracę w państwowych farmach tzw. sowchozach i kułchozach. Przez kolektywizację zginęło parę milionów ludzi.
Myślę, że nie było to dobre posunięcie ze strony obu państw. Ludzie żyli w ciągłym stresie i obawie o własne życie.Według mnie komunizm był o wiele bardziej drastyczny od faszyzmu. Oba te systemy były nastawione na ograniczenie wolności słowa obywateli. Nie dawały im szansy w żaden sposób się rozwijać.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata