profil

Nadciśnienie - leki pobudzające zakończenia imidazolowe, Antagoniści receptora angiotensynowego dla angiotensyny II

poleca 88% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

* LEKI POBUDZAJĄCE ZAKOŃCZENIA IMIDAZOLOWE *


Zastosowanie:

Agoniści receptorów imidazolowych wykazują skuteczność terapeutyczną tj. z lekami moczopędnymi, z B(beta)-adrenolitykami i klonidyną. Leki te obniżają nadciśnienie u większości chorych.

Działania niepożądane:

- suchość w jamie ustnej;
- zawroty głowy;
Objawy te występują rzadko.

RILMENIDYNA - Tenaxum - tabl. 1mg
MOKSONIDYNA - Cynt - tabl. 0,4mg


* ANTAGONIŚCI RECEPTORA ANGIOTENSYNOWEGO DLA ANGIOTENSYNY II*Są to leki zbliżone w działaniu i w metabolizmie do inhibitorów konwertazy angiotensynowej. Nie obserwujemy w tej grupie zjawiska niepożądanego jakim jest suchy kaszel.
Mechanizm działania obejmuje:
- zmniejszenie wydzielania wazopresyny, aldosteronu;
- zmniejszenie pobudzenia układu adrenergicznego;
- rozkurcz tętnic w konsekwencji zmniejszenie oporu naczyniowego;
- leki tej grupy stabilizują śródbłonek naczyń przez wzrost uwalniania tlenku azotu;
- hamują przebudowę naczyń;
- korzystnie wpływają na profil lipidowy osocza;

LOZARTAN - lek jest dobrze tolerowany, zawroty głowy i kaszel obserwuje się sporadycznie. Jest
przeciwwskazany w ciąży.
Cozar - tabl. 25mg, 50mg

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta