profil

Podstawowe pojęcia chemiczne

drukuj
poleca 35% 20 głosów

poleca 54% 39 głosów

Mol

Mol to jednostka liczności materii – zawiera N A elementów materii. N A to liczba Avogadra wynosząca 6,02 · 1023 elementów. Liczba elementów (indywiduów chemicznych) zawarta w n molach substancji: n · N A Masa 1 mola substancji, czyli 6,02 · 1023 atomów lub cząsteczek, to masa molowa substancji. Symbolem masy molowej jest M, a jednostką g/mol . Masa 1 mola atomów substancji wyrażona w gramach (masa molowa) jest liczbowo równa masie atomowej wyrażonej w atomowych...

poleca 75% 225 głosów

Objętość molowa gazu

Objętość molowa gazu V mol to objętość, jaką zajmuje 1 mol gazu w określonych warunkach ciśnienia i temperatury: 1 mol dowolnego gazu w warunkach normalnych (0 0 C = 273 K i 1013,25 hPa) zajmuje objętość 22,4 dm 3 ⇒ V mol = 22,4 dm 3 . Liczba moli n zawarta w określonej objętości gazu V: Chcąc obliczyć objętość gazu w innych warunkach ciśnienia i temperatury niż normalne, należy skorzystać z równania Clapeyrona:

poleca 58% 26 głosów

Gęstość względna związku chemicznego

Gęstość ta jest określona wzorem: Jako wzorca najczęściej używa się wodoru, powietrza lub helu; M H2 = 2 g/mol; M powietrza = 29 g/mol; M He = 4 g/mol. Jak poprawnie interpretować zapis chemiczny, np. wzór substancji chemicznej?

Przydatne hasło? Tak Nie