profil

Pasowość rzeźby na terenie Polski

poleca 81% 1335 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PASOWOŚĆ:
1. Pobrzeża Płd. Polskie:

a. szczecińskie
b. koszalińskie
c. gdańskie
d. niz. Staro-Pruska

2. Pojezieża:

a. pomorskie
b. mazurskie - chełmińsko-mazurskie
c. wielkopolskie - lubuskie

3. Niziniy Środkowo-Polskie:

a. wielkopolska
b. śląska
c. mazowiecka
d. podlaska
e. polesie lubelskie

4. Wyzyny:

a. śląska
b. krakowsko-częstochowska
c. niecko-niżańska
d. kielecko-świetokrzyska - Góry Świetokrzyskie
e. lubelska z roztoczem

5. Kotliny przedgórskie:

a. oświęcimska
b. sandomierska
c. brama krakowska

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Sprawdzone hasła: