profil

Powstania, konflikt polsko - czeski, traktat ryski, postanowienia traktatu wersalskiego.

poleca 82% 783 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wymień powstania oraz podaj ich skutki i przyczyny

Pierwsze Powstanie Śląskie - 16/17 - 24. 08.1919 roku, powstanie to nie przyniosło większych skutków, gdyż było powstaniem do którego Polacy niezbyt dobrze się przygotowali

Drugie Powstanie Śląskie - 19/20. 08.1920 roku, powstanie to było dobrze zorganizowane, siła i zasięg powstania zaskoczyły Niemców jak i państwa sprzymierzone. Powsańcy mieli pod kontrolą większość obszaru plebiscytowego. Celem postania była samoobrona ludności polskiej, który został osiągnięty. Skutkiem powstania było rozwiązanie niemieckiej policji przez Międzysojuszniczą Komisję rządzącą. Policję niemiecką zastąpiono policją plebiscytową składającą się w połowie z Polaków.Działania zbrojne były prowadzone na terenach od Odry na zachodzie po Małą Panew na północy.

Trzecie Powstanie Śląskie - 2/3. 05. 1921, trzecie powstanie było najkrwawszym i najlepiej przygotowanym powstaniem ze wszystkich trzech. To powstanie przyniosło największe skutki dla strony polskiej, a mianowicie Polsce przyznano 29% terytorium plebiscytowego łącznie z Katowicami i większością kopalni, hut i fabryk górnośląskiego okręgu przemysłowego. W maju 1922 roku Polska objęła w posiadanie przyznaną jej część
Górnego Śląska.

2. Co było przyczyną konfliktu polsko - czeskiego ?
W 1918 roku ustalono z władzami czeskimi, że tereny przygraniczne zamieszkałe w większości przez Polaków zostaną włączone do Polski. Czesi złamali to porozumienie i w 1919 roku kiedy Polska zajęta była walką z Niemcami i Ukrainą,
Czesi zajęli wschodnią część Śląska Cieszyńskiego do rzeki Olzy. 28. 07. 1920 roku mocarstwa koalicji przyznały Czechom
Zaolzie, Spisz i Orawę - tereny zamieszkałe w większości przez ludność polską i bogate w złoża mineralne. Polsce przyznano tylko niewielki skrawek tego terenu.


3. Jakie były warunki traktatu ryskiego?

Pokój ryski zawarto 18. 03. 1921 roku w Rydze( Łotwa) między Polską, a Rosją radziecką
Warunki:
- granica wschodnia miała biec od Dźwiny na południe pozostawiając Mińsk Litewski po rosyjskiej stronie, do Zbucza, dalej rzeką Zbucz do ujścia Dniestru
- wzajemne poszanowanie suwerenności, ustroju i praw mniejszości narodowych
- zobowiązanie Rosji do zwrotu mienia kulturalnego zagarniętego przez carat

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta