profil

Konspekt zajęć kształcenia zintegrowanego

poleca 84% 1310 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Scenariusz zajęć przeprowadzonych w klasie III

Ośrodek tematyczny: Na ratunek Ziemi.

Temat dnia: Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce.

Zapis w dzienniku: Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce. Ochrona roślin i zwierząt w Polsce. Cechy charakterystyczne zwierząt i roślin chronionych w Polsce.
Zdania rozkazujące. Odmiana czasownika przez osoby, liczby i czasy. Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym w zakresie 100 000. Wykonywanie wiszących nietoperzy.

Cele: uczeń:
- zna zwierzęta i rośliny chronione w Polsce oraz rozumie konieczność ich ochrony;
- wypowiada się na dany temat w wielozdaniowej, uporządkowanej formie;
- podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody;
- czyta cicho ze zrozumieniem tekst;
- stosuje w wypowiedziach zdania rozkazujące;
- odmienia czasownik przez osoby, liczby i czasy;
- rozwija swoją twórczą wyobraźnię w przestrzennej formie plastycznej.

Metody:
- metoda oglądowa: pokaz z użyciem obrazu
- metoda oparta na słowie- pogadanka, służąca zaznajomieniu uczniów z nowym materiałem, jak również pogadanka syntetyzująca i utrwalająca
- metoda samodzielnej pracy uczniów, m.in. rozwiązywanie zadań, twórcza ekspresja
- gry dydaktyczne: drama „Kim jestem?”, zabawa „Zgadnij, która to roślina”.

Formy: indywidualna, zbiorowa i w grupach.

Środki dydaktyczne: plansze ze zdjęciami zwierząt i roślin chronionych w Polsce, kartki z fotografiami roślin, podręcznik i karty pracy, kartki z bloku, kredki, cienki karton czarny, srebrny i żółty, ołówek, nożyczki, linijka, nić bawełniana, taśma klejąca, wieszak, szablony nietoperzy, gwiazd i księżyców.

Literatura:
- Program Nauczania: „Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI w.” J. Hanisz
- Przewodnik metodyczny „Wesoła Szkoła”
- Podręcznik „Wesoła Szkoła” kształcenie zintegrowane w kl. III i karty pracy, Dobrowolska, Koniczna
- „Wesoła Szkoła” kształcenie zintegrowane w kl.III Matematyka, J. Hanisz
- Cz. Kulisiewicz „Podstawy dydaktyki ogólnej”
- J. Krzyżewska, „Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej” AU Omega, Suwałki 1998 r.
- K. Ran, E. Ziętkiewicz „Jak aktywizować uczniów. Burza mózgów i inne techniki” Poznań 2000 r.
- J. Balchin, M. Powell, G. Speechley, C. Stevens “Zabawy plastyczne” Warszawa 2002 r.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy