profil

Bakterie - podstawowe informacje

Ostatnia aktualizacja: 2020-09-15
poleca 83% 1304 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Bakterie - najprostsze, prokariotyczne organizmy jednokomórkowe, występujące we wszystkich środowiskach, nawet w tych w których inne organizmy nie są w stanie przeżyć są to organizmy kosmopolityczne.

Przetrwalniki - spoczynkowa forma bakterii, charakteryzująca się znacznym stopniem odwodnienia zawartej w nich cytoplazmy, grubymi i wielowarstwowymi osłonami umożliwia bakteriom przetwarzanie niekorzystnych warunków.

Czynniki występowania wirusów - w wodzie - zależy od temperatury zasolenia, zawartości składników odżywczych (tlenu) powierzchnia innych organizmów - bakterie chorobotwórcze, komensale - organizmy niewywołujące szkód w organizmie, symbionty - organizmy w zamian za udostępnienie miejsca dostarczają gospodarzowi substancji chemicznych. W glebie - soprofity - hydrosfera - gleba otaczająca korzenie roślin.

W powietrzu - bakterie nie prowadzą tam aktywnego życia tylko przemieszczają się do dogodnego dla siebie środowiska.

Budowa komórki bakterii - komórka prokariota, cytoplazma - występowanie wszelkich reakcji biochemicznych, transport, miejsce gromadzenia związków organicznych, występowanie nukleodytu. Ciało chromatoforowe - pęcherzyki zawierające barwnik np. chlorofil. Błona komórkowa - funkcja informacyjna, oddzielająca, transportowa, oddychanie tlenowe (mezosomy - proces oddychania) Otoczka śluzowa - (węglowodorowa nie u wszystkich ale u wielu) - chłonie wodę i ją gromadzi, tworzy osłonkę przetrwalnikową, osłona przed przeciwciałami, umożliwia tworzenie się koloni. Rzęski - organelum ruchu. Obszar jądrowy (nukleodyt) - kolista dwuniciowa cząsteczka DNA.

Kształty bakterii - bakterie kuliste: dwoinki, paciorkowce, pakietowce, gronkowce. Bakterie walcowe - pałeczki, laseczki, maczugowce, wrzecionowce. Bakterie spiralne: przecinkowce, śrubowce, krętki, promieniowce.

Czynności życiowe


Odżywianie - (samożywne i cudzożywne) jest to dostarczenie organizmowi złożonych związków organicznych (węglowodorów, lipidów, białek), stanowiący punkt wyjścia do syntezy wszystkich niezbędnych substancji a także źródło energii dla organizmów.

Podział bakterii za względu na odżywianie


- heterotroficzne (cudzożywne) - saprofity i roztocza (pobierają pokarm np. ze szczątków roślin; komensale; pasożyty
- bakterie chorobotwórcze. Autotroficzne (samożywne potrafią przyswoić dwutlenek węgla)
- fotosyntezujące (pobierają energię z fatonów Światła słonecznego). Beztlenowe (zielone lub purpurowe), tlenowe (sinice).
- chemosyntezujące (energię pobierają z reakcji utlenienia określonych związków nieorganicznych, wykorzystujące źródło energii do syntezy związków organicznych, reakcji utleniania związków nieorganicznych)

Podział bakterii ze względu na oddychanie


Oddychanie wewnątrz komórkowe - proces uwolnienia energii z rozkładanych związków organicznych. Energia ta gromadzona w ATP i innych związkach wysokoenergetycznych służy do przeprowadzenia przez komórkę syntezy własnych składników do aktywnego, do aktywnego transportu substancji przez błonę komórkową oraz do poruszania się.

Bakterie tlenowe (uleganie rozkładu najczęściej glukozy, w wyniku powstaje powstaje CO2 i H2O. Bakterie beztlenowe -fermentacja (częściowe rozłożenie związków organicznych tak że, redukowane są prostsze związki oraz niewielka ilość energii. -redukcja (wykorzystywanie związków nieorganicznych, które wykorzystywane akceptują elektrony inne niż tlen)

Rozmnażanie - u bakterii zachodzi poprzez podział komórki, częstotliwość podziału zależy od warunków środowiska i wielkości materiału genetycznego.

Transformacja - komórka bakterii pobiera z otoczenia obcy DNA i włącza go do swojego chromosomu.

Koniugacja - komórka "biorca" pobiera przez mostek cytoplazmatyczny część skopiowanego DNA od komórki "dawcy" i włącza go do swojego chromosomu.

Transdukcja - wirus przenosi fragment DNA do komórki, w której wchodzi w cykl lizogeniczny. Oprócz swojego włącza tym samym do chromosomu fragment DNA z komórki, którą opuścił.

Znaczenie bakterii Destruencii - rozkładają martwą materię organiczną, uwalniając niezbędne dla roślin pierwiastki chemiczne, przyswajane w postaci soli. Niezbędne pierwiastki chemiczne - C, N, S, O

Funkcje bakterii
- biorą udział w tworzeniu próchnicy -procesy kiszenia (kapusta, ogórków) -są niezbędnym ogniwem w obiegu materii w przyrodzie
- biorą udział w obiegu: C, N, S, P
- produkcja kwasów organicznych, witamin i aminokwasów
- biologiczne oczyszczanie ścieków -symbioza bakterii z niektórymi roślinami uprawnymi -źródło pożywienia -rozkładanie celulozy -produkcja produktów spożywczych (sery, kefiry) -symbioza bakterii z innymi organizmami: bakterie brodawkowe roślin motylkowych -brodawki -tworzą się w wyniku zasiedlenia korzeni przez bakterie, które część wytworzonych soli azotu oddają roślinie, w zamian uzyskują organiczne produkty fotosyntezy -funkcje chorobotwórcze -zabijanie lub hamowanie rozwoju konkurencyjnych bakterii (ANTYBIOTYK)

Bakterie chorobotwórcze
- choroby roślin (wiednice, nekrozy, zgnilizny i powstawanie rakowatych narośli)
- choroby zwierząt (wydzielanie jadów dzielimy na: wydzielane poza komórką egzotoksyny oraz uwalniana z komórki w czasie jej rozpadu endotoksyny)
- choroby ludzi (cholera, trąd, gruźlica, angina, zapalenie opon mózgowych, zatrucia pokarmowe najgroźniejszym zatruciem jest toksyna produkowana przez laseczkę tężca oraz zatrucie jadem kiełbasianym wydzielanym przez laseczkę jadu kiełbasianego.

Sinice - samożywne bakterie. Od świata zewnętrznego oddzielone ściana komórkową zbudowaną z muneiny, zawierającą barwniki w zewnętrznej części cytoplazmy (zielony - chlorofil, czerwony - fikoerytryna, niebieski - fikocjan, żółty - karoten) materiałem zapasowym w sinicach jest wielocukier zwany skrobią sinicową. W sinicach występują wodniczki gazowe - są to pęcherzyki wypełnione gazem o składzie podobnym do powietrza.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty