profil

Z socjologii antropologia

poleca 85% 351 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Antropologia jest to nauka o człowieku.

Antropologia dzieli się na:
· Fizyczną .
· Kulturową .
· Filozoficzną .


Etnografia- nauka opisująca kulturę ludową.
Scjentyzm- wszystko co się wyjaśnia za pomocą rozumu.
Etnocentryzm- Jest to lud w centrum. Samo wartościowanie grup społecznych.
Entologia- nauka porównawcza pomiędzy ludami, czyli porównywanie kultur, odmienność kulturowa.
Enkulturacja- wpajanie kultury i pewnych wzorców.

Wewnętrzna systematyzacja antropologii kulturowej:
· Antropologia społeczna- zajmuje się strukturami i organizacjami które wiążą się z kulturą.
· Antropologia społeczności pierwotnej- nauka o społecznościach przed plemiennych które żyją w izolacji od innych społeczności.
· Antropologia społeczności chłopskiej- muzyka, obrzedowosc, wzory wspłżycia.
· Antropologia społeczności miejskich- społeczności, subkultury.

Dyscypliny spajające się z antropologią:
· Archeologia – nauka o takich okresach kultury które nie pozostawiły dokumentów pisanych jedynie swiadectwa materialne.
· Lingwistyka – nauka o jezykach pisanych
· Religiologia – nauka o religii i wyobrazeniach
· Filozoficzna – abstrakcyjna

Nauki pokrewne antropologii:
· Socjologia
· Historia

Szkoły antropologii:


Proces unifikacji- jest to proces ujednolicenia, tradycja jest procesem unifikującym, tak jak wzorce.

Relacje pomiędzy jednostka a społeczeństwem:
· Konformizm
· Nonkonformizm
· Indywidualność
· Proces unifikacji

Naturą jest wszystko co powstało niezależnie od człowieka

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata
Typ pracy