profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Działy antropologiipoleca85%
Socjologia

Z socjologii antropologia

Antropologia jest to nauka o człowieku. Antropologia dzieli się na: · Fizyczną . · Kulturową . · Filozoficzną . Etnografia- nauka opisująca kulturę ludową. Scjentyzm- wszystko co się wyjaśnia za pomocą rozumu. Etnocentryzm- Jest to...poleca85%
Pedagogika

Antropologia kulturowa

ANTROPOLOGIA- pochodzi od dwóch słów: Anthropos – człowiek, logos – nauka – tzw. nauka o człowieku, (która zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki i jako społeczności.) Antropologia dzieli się na szereg dyscyplin szczegółowych, które...poleca85%
Socjologia

Ściąga z socjologii - pojęcia i zagadnienia

Wszystko czego potrzebujesz z socjologii .poleca82%
Kulturoznawstwo

Antropologia kultury – zagadnienia podstawowe

(Kempny, Nowicka) – antropologia społeczno-kulturowa C.Levi-Strauss wyodrębnił – etnografię, etnologię i atropologię Antropologia Socjologia obserwator to przybysz z kultury europejskiejpoleca85%
Kulturoznawstwo

Antropologia pełna jest pomysłów, nie znosi nudy i jako taka jest prawdziwą

, nauka ta bardzo blisko graniczy z innymi dyscyplinami - często granice te są bardzo nieostre lub nie ma ich w ogóle. Antropologia korzysta pełnymi garściami z dorobku m.in. socjologii , filozofiipoleca85%
Filozofia

Antropologia kulturowa - wykłady.

kulturze. Antropologia ta pokrywa się częściowo z etnologią i etnografią) Etnografia - zajmuje się opisem (jakiejś) kultury Etnologia – dokonuje opisu kultury inaczej studia teoretycznopoleca85%
Socjologia

Miejsce socjologii wśród nauk humanistycznych i społecznych

Psychologia społeczna zajmuje się tym, w jaki sposób obecność innych ludzi i sytuacje społeczne wpływają na myśli, uczucia i zachowania jednostek. Z perspektywy socjologii bada wpływ osobniczych i