profil

Kodeks Hammurabiego.

poleca 85% 352 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kodeks Hammurabiego- dzielił społeczeństwo na wolnych obywateli, zależnych od władcy poddanych i niewolników, zawierał 282 artykuły, Hammurabi często stosował prawo odwetu i wyraźnie dbał o interesy warstwy wolnych obywateli. Hammurabi- był jednym z amoryckich królów władających w Mezop. Uczynił Babilon potęgą, wykorzystując położenie miasta na przecięciu ważnych szlaków handlowych i zręcznie prowadząc politykę zmiennych sojuszy. Sprzymierzał się z jednymi władcami przeciw innym, jednak, gdy dostrzegł, że sojusznik nadmiernie się wzmacnia nie wahał się atakować go z niedawnym wspólnym wrogiem. Hammurabi i jego następcy uważali się za spadkobierców polit. i kultur., dziedzictwa Sumeru i Akadu. AKAD - miasto w środk. mezop. władcy Akadu byli 1szymi w Mezop. monarchami despotycznymi rządzącymi imperium. Naramisu przyjął imperialny tytuł "króla 4ech str.świata", po pewnym czasie państwo akadyjskie uległo najazdowi koczowniczego ludu Gutejczyków. Po ich wygnaniu i walkach pomiędzy miastami Sumeru władzę w znacznej części Mezop. przejął Urnammu, władca miasta Ur. Czas panowania jego nast.ępców nazywano okresem sumero-akadyjski ponieważ doszło do wymieszania sie ludności sumer. i semickiej i do wytworzenia wspólnej kult.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata