profil

Kodeks kar ustanowiony przez Hammurabiego.

poleca 81% 730 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Kodeks kar ustanowiony przez Hammurabiego był surowy, może się wydawać nawet okrutny. Ale okrutne było przecież w ogóle prawo ludów starożytności, a także prawo średniowiecza obowiązujące w Europie. Kodeks szeroko stosował zasadę odwetu w myśl zasady ?oko za oko, ząb za ząb?. Możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności i surowość kary zależała od miejsca pokrzywdzonego i przestępcy w hierarchii społecznej i jego statusu majątkowego.
Wydawało by sie ze każdy człowiek podlegał jednakowemu prawu kara równa dla wszystkich, lecz w praktyce było nieco inaczej. O wielkości kar decydowało społeczeństwo, gdyż było podzielone na: wolnych obywateli, zależnych od władców poddanych i niewolnikowi. Wyglądało to w następujący sposób, np. gdy niewolnik wydłubał oko komuś "wyżej postawionemu", to jemu tez wydłubano oko, a jeżeli ktoś "wyżej postawiony: wydłubał niewolnikowi oko to musiał tylko zapłacić jakąś kwotę.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:
Historia powszechna