profil

Renesans

poleca 87% 104 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

RENESANS –POJĘCIA

 STOICYZM- oznacza że zarówno w szczęściu jak i w nieszczęściu należy zachować równowagę .
 EPIKUREIZM-(korzystaj z życia) jest to potrzeba korzystania z przyjemności życia a szczęście to brak cierpienia.
 ANTROPOCENTRYZM- tendencja filozoficzna, centrum zainteresowania to człowiek z jego [potrzebami i możliwościami rozwoju (założenie humanizmu)
 HUMANIZM- jest to postawa uznająca duchowe i materialne potrzeby człowieka, jego rozwój i możliwość rozwoju umysłowego.
Odkryto istotę człowieczeństwa. Humanistami nazywa się ludzi wszechstronnie wykształconych którzy posiedli znajomość Greki i łaciny oraz wykazywali zainteresowanie kulturą antyczną. Odrzucali oni teocentryzm na rzecz antropocentryzmu. Ambicją Humanistów było przyswajanie stylistyki, retoryki poetów i prozaików starożytnych. Ich celem było poznawanie świata i cieszenie się jego pięknem, pięknem ciała ludzkiego i żyć pełnią życia. Dewizą humanistów stały się słowa TERENCJUSZ :”Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce”
Ideałem stał się człowiek uniwersalny, patriota, wszechstronnie wykształcony, zaangażowany społecznie.

REFORMACJA- Schizma (rozpad) zachodnia, na przełomie XIV i XV wieku obniżyła autorytet kościoła i papiestwa. Kryzys w kościele zrodził postawę buntu wobec duchowieństwa i zasad wiary. Pierwszy był Marcin Luter 1517 rok po nim Jan Kalwin. Żądano reform w kościele co spowodowało powstanie nowych wyznań i kościołów (protestanckich) Powstał Kalwinizm i Luteranizm. W połowie XVI wieku na soborze w Trydencie przeprowadzono reformę katolicyzmu która umocniła kościół.

30.NAZWA RENESANS
To wyraz francuski oznacza odrodzenie, ponowne narodziny kultury antycznej a potem człowieka i ludzkości.

CZAS TRWANIA EPOKI
Narodziła się we Włoszech w XIV wieku je kres to wiek XVI w innych krajach od XV do XVI-XVII.
W Polsce od połowy XV wieku do przełomu XVI-XVII.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta