profil

Wybierz przedmiot
Teksty 27
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Nukleotydy

poleca71%
Biologia

Kwasy nukleinowe

Jednostką strukturalną kwasów nukleinowych są nukleotydy składające się z trzech elementów: zasady azotowej (purynowej– adenina, guanina lub pirymidynowej – cytozyna, tymina, uracyl), cukru (rybozy lub deoksyrybozy) i reszty kwasu fosforowego (V) przyłączonego do cząsteczki cukru. Natomiast sama zasada azotowa, połączona z cukrem, tworzy tzw. nukleozyd. Kwasy nukleinowe powstają przez połączenie się nukleotydów wiązaniami fosfodiestrowymi w długie łańcuchy polinukleotydowe, w których...poleca85%
Biologia

DNA

DNA jest nośnikiem informacji genetycznej,dziedziczona przez pokolenia informacja zapisana jest w kwacie Deoksyrybonukleinowym.Najważniejszym skladnikiem DNA są 4 niewielkie monomery- nukleotydy,a ściślej wchodzące w ich skład ZASADY AZOTOWE....poleca85%
Biologia

Biologia w inżynierii środowiska, w ochronie przed

1.Może wskazać na niebezpieczeństwa wynikające z działalności człowieka, określając, które związki orga- niczne : - są rozkładalne, - ulegają kumulacji, -oddziały- wują szkodliwie 2.Może spełniać pozytywną rolę i akty- wnie działać we...poleca85%
Biologia

Struktura materiału genetycznego

Genetyka – nauka o dziedziczności i zmienności organizmów Kwasy nukleinowe – DNA i RNA to związki polimeryczne, zbudowane z jednostek zwanych nukleotydami, połączone są ze sobą w łańcuch polinukleotydowy (wielonukleotydowy). Budowa nukleotydu:...poleca86%
Biologia

Rekombinacje genetyczne

W wyniku połączenia komórki jajowej i plemnika powstaje organizm potomny o charakterystycznej dla siebie kombinacji alleli . Stosując podstawowe reguły dziedziczenia genów, można powiedzieć , z jakim prawdopodobieństwem określone cechy zapisane w...poleca85%
Biologia

Rola kwasów nukleinowych, mutacje, genetyka mendlowska

1. Kwasy nukleinowe i białka jako materiał genetyczny uczestniczący w procesach przekazywania informacji, biosyntezie białka i mutacjach. Do przechowywania i informacji genetycznej służą makrocząsteczki. Są to duże cząsteczki chemiczne...poleca82%
Biologia

DNA-substancja dziedziczna

Genetyka (gr. genetes „rodzić”) jest to nauka zajmująca się badaniem zjawisk dziedziczenia czyli przekazywania cech potomstwu oraz zmiennością organizmów żywych. Informacja genetyczna jest to informacja zapisana w DNA za pomocą kodu genetycznego,...poleca85%
Biologia

Genetyka

Każdy człowiek ma swój indywidualny zapis genetyczny, który zawarty jest w podwójnym łańcuchu DNA jądra komórkowego. Zapis ten nazywany jest genomem. Składa się z 80-100 tysięcy genów, które są zbudowane z nukleotydów....poleca85%
Biologia

Genetyka

tu znajduje sie troche rzeczy dotyczacych genetyki zreszta co ja bede mowil zobaczcie samipoleca82%
Biologia

Kwas DNA- budowa i struktura

Temat: Kwas DNA- jego struktura i budowa. GENETYKA to nauka badająca dziedziczność i wynikające z tego zmienianie się organizmów.Nośnikiem informacji genetycznej jest dwu niciowe DNA, a model struktury przestrzennej odkryli w 1953r. Watson i...poleca82%
Biologia

Klonowanie roślin i zwierząt

KLONOWANIE- to szerokie pojecie, które oznacza m.in. procesy mające na celu otrzymanie organizmów o tym samym materiale genetycznym. Jest również podstawową techniką stosowaną w inżynierii genetycznej, dzięki której powieleniu ulega DNA ( wraz z...poleca85%
Biologia

DNA / mini ściaga

DNA – Kwas dezoksyrybonukleinowy odpowiedzialny za informacje genetyczne. W czasie podziału wytwarzana jest jego kopia, którą otrzymuje komórka potomna. DNA składa się z dwóch skręconych wokół siebie nici, cząstkę tego kwasy tworzą łańcuchy...poleca85%
Biologia

Genetyka

W 1999 roku został rozszyfrowany pierwszy ludzki chromosom. Był to chromosom dwudziesty drugi, czyli przedostatni z dwudziestu trzech. Podstawową trudnością przy badaniu chromosomów jest skomplikowana budowa. Każdy z nich składa się z genów...poleca85%
Biologia

Materiał genetyczny komórki

Skład chemiczny organizmu człowieka: - H2O [65%] - jony nieorganiczne: Na+, K+, Cl-, Ca2+, Mg2+, So(2-)4, HCO-(3) - związki organiczne proste: glukoza, aminokwasy, peptydy - związki organiczne złożone: białko, węglowodany złożone, kwasy...poleca89%
Biologia

Sekwencja nuleotydów

We wszystkich organizmach występują miliony białek , a każde z nich jest zbudowane z aminokwasów . Informacje o tym , jaka jest kolejność poszczególnych aminokwasów w białku , są zaszyfrowane w DNA. Właściwości kodu genetycznego – sposób zapisu...poleca88%
Biologia

Genetyka

BIOSYNTEZA BIAŁKA 1.transkrypcja(proces, który zachodzi w jądrze komórkowym i polega na przepisaniu kodu genetycznego z jednej nici DNA na mRNA, który powstaje komplementarnie do nici w DNA. Enzym katalizujący ten proces to polimeraza RNA. Trójki...poleca85%
Biologia

Badanie przebiegu filogenezy

BADANIE PRZEBIEGU FILOGENEZY WYKORZYSTUJĄC ZDOBYCZE BIOLOGII MOLEKULARNEJ. Filogenetyka stara się badać pokrewieństwa między organizmami. Ludzie od wieków starali się klasyfikować organizmy tworząc grupy na podstawie podobieństw. Powstawały...poleca85%
Biologia

Kwasy nukleinowe.

SPIS TREŚCI: I KWASY NUKLEINOWE 1.1. KWASY NUKLEINOWE 1.2. BUDOWA I WŁASONŚCI NUKLEOTYDÓW 1.3. BIOSYNTEZA NUKLEOTYDÓW 1.4. FUNKCJE KWASÓW NUKLEINOWYCH II KWASY DEZOKSYRYBOUKLEINOWE DNA 2.1. DNA III KWASY RYBONUKLEINOWE RNA...poleca86%
Biologia

wstęp do genetyki

prezentacja mulitimedialnapoleca85%
Biologia

Sekwencja nukleotydów w ludzkim DNA

Sekwencja nukleotydów - Kolejność ułożenia nukleotydów w cząsteczce kwasu nukleinowego DNA lub RNA (np. AGCCAGG). Ramka odczytu - Każda sekwencja nukleotydów DNA może być odczytana w jednej z trzech ramek odczytu: na przykład...poleca83%
Biologia

Charakterystyka kwasu DNA

Istota genetyki jest badanie dziedzicznosci i zwiazanej z nia zmiennosci organizmow. Nosnikiem informacji genetycznej jest kwas DNA. Kwas ten zbudowany jest z 4 prostrzych jednostek zwanych nukleotydami: ademinowego tyminowego guaninowego i...poleca84%
Biologia

Ważne terminy biologiczne

REKOMBINACJA GENETYCZNA- wymiana odcinków między odpowiadającymi sobie rejonami DNA. RODZINA- jednostka w systemie klasyfikacyjnym organizmów, wyższa niż rodzaj i niższa niż rząd. RODZAJ- jednostka w systemie klasyfikacyjnym organizmów, wyższa...poleca79%
Biologia

Informacja genetyczna i jej odczytywanie

>>>DNA Kwas deoksyrybonukleinowy. Zawiera geny. ~Składa się z dwóch spiralnie skręconych, równo odległych od siebie nici, których szkielet tworzą deoksyryboza (cukier) i reszta fosforanowa. Taki model nazywa się podwójną helisą. ~Każda nić...poleca84%
Biologia

DNA

Kwas Dna sklada się z 4 rodzajow nukleotydow czyli podstawowych „cegielek” budujacych wszystkie kwasy nukleinowe. Każdy nukleotyd zbudowany jest z 3 skladnikow: a)cukru-5 weglowej dezoksyrybozy, b) zasady azotowej: -dwupierscieniowych...poleca83%
Biologia

Budowa RNA, typy, transkrypcja i translacja.

BUDOWA RNA-U organizmów mających jądro komórkowe olbrzymia większość DNA znajduje się w jądrze.Białka nie powstają jednak w jądrze,lecz w cytoplazmie(na rybosomach).To oznacza,że białko zapisane jest w jednym miejscu,a powstaje w...poleca82%


poleca82%
Biologia

Genetyka, replikacja DNA, transkrypcja, biosynteza białek, mutacje.

DNA kwas deoksyrybonukleinowy RNA kas rybonukleinowy CHROMATYNA gęsto splątana nić CHROMOSOM oddzielna jednostka genomu zbudowana z genów i białek GENOM całość kwasu nukleinowego zawierającego informację genetyczną NUKLEOSOM podstawowa...