profil

Hydrosfera

poleca 89% 101 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Cieśnina-zwężona część oceanu, morza lub jeziora, oddzielająca lądy.
Zasolenie-zawartość substancji rozpuszczonych w 1 kg wody.
Prądy morskie
-Ich kierunek zależy od kierunku przemieszczania się stałych lub przeważających wiatrów
-Powstają, gdy jest różnica gęstości wody
-Inną przyczyną może być także niejednakowy poziom wód
-Prądy morskie odchylają się od kierunku stałych wiatrów wskutek działania siły Koriolisa.
Fale
W miarę zbliżania się do brzegu fale zmieniają kształt i kierunek. Jeżeli brzeg jest płaski, wtedy fala gwałtownie hamuje poprzez tarcie.
Fala przyboju-Fala, która posiada białe, spiętrzone bryzgi i grzywy.
Pływy
Są to regularne ruchy morza, które się wznoszą i opadają. Powstają poprzez przyciąganie Słońca i Księżyca oraz siły odśrodkowej.
Przypływ- Podniesienie się poziomu wody. Odpływ to przeciwieństwo przypływu. Podnoszenie się i opadanie wody następuje cztery razy na dobę, czyli co 6 godzin i 13 minut.
Krążenie wody w przyrodzie
1. Kropla zmienia się w parę wodną i przenosi się wyżej do chłodniejszej atmosfery.
2. Drobinka wody powrotem zamienia się w kroplę wody.
3. Spada na Ziemię jako deszcz.
4. Co się może z nią stać:
-wyparuje
-zostanie pobrana przez roślinę, przechodzi do roślin (tam odbywa się transpiracja)
-dostanie się do rzeki
-wsiąknie w glebę i skały
Infiltracja- przesączanie wody opadowej w głąb ziemi przez drobne szczeliny w glebie i skałach, pod wpływem siły ciężkości.
Retencja-przejściowe zatrzymanie wody opadowej (gromadzenie się wody w postaci śniegu, lodu, w jeziorach, pod ziemią).
Woda na lądach
Dorzecze-obszar, z którego wody spływają do jednego ujścia rzeki
Dział wodny-linia rozdzielająca dorzecza
Zlewisko-obszar, z którego wody spływają do jednego morza
Źródło-miejsce wpływu wody podziemnej na powierzchnię
Ujście-miejsce w którym rzeka wpada do innego zbiornika
Rzeka główna-odprowadza wody do morza
Dopływ-rzeka wpada do innej
System rzeczny-rzeka główna wraz z dopływami
Obszar bezodpływowy-pozbawiony łączności ze wszechoceanami
Wody podziemne
Warstwa wodonośna-warstwa skalna, która gromadzi i przewodzi wodę
Wody subartezyjskie-utrzymują się pod powierzchnią terenu
Wody artezyjskie-wypływają samoczynnie na powierzchnię
Ciśnienie hydrostatyczne-ciśnienie wywierane przez słup wody o określonym ciężarze i wysokości.
Woda podziemna wypływająca na powierzchnię
Cieplice-źródła mające temp. wyższą od 20oC.
Gejzer-gorące źródło (wrząca woda, która pod ciśnieniem wydostaje się na powierzchnię)
Rzeki
Epizodyczne-powstające po deszczu, nie posiadające wyraźnego koryta
Niżówki-okresy niskich stanów wody
Zbiorniki retencyjne-zatrzymujące nadmiar wody
Obwałowania-zmniejszają zalewany obszar
Poldery-nadrzeczne obszary przewidziane do zalania
Lodowce
Firn-zbite grudki lodowe
Nunataki-odosobnione skaliste wzniesienia
Pak lodowy-stała pokrywa lodowa
Trwała marzłoć-trwale zamarznięta warstwa gleby i skał

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy