profil

Wpływ gospodarki rolnej na stan środowiska naturalnego

poleca 85% 389 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

GOSPODARKA ROLNA, CZŁOWIEK I JEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA W DZIEDZINIE PRZEMYSŁU MAJĄ DUŻY WPŁYW NA STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO.
LUDZIE PRAKTYCZNIE OD ZAWSZE WYKORZYSTUJĄ PRZYRODĘ I JEJ BOGACTWA, BY MÓC PRZETRWAĆ NA ZIEMI. DZIĘKI ROLNICTWU I HODOWLI ZWIERZĄT STAŁO SIĘ TO O WIELE PROSTSZE. ZANIM JEDNAK CZŁOWIEK OSIADŁ NA STAŁYM MIEJSCU I POSIADŁ UMIEJĘTNOŚĆ UPRAWY ROŚLIN ORAZ HODOWLI ZWIERZĄT ŻYŁ TRYBEM KOCZOWNICZYM.
RÓWNIEŻ DZISIAJ WYKORZYSTUJE SIĘ ROŚLINY. PRZYDAJĄ SIĘ NIE TYLKO JAKO POŻYWIENIE, BOWIEM SĄ WYKORZYSTYWANE W RÓŻNYCH DZIEDZINACH PRZEMYSŁU np. DO PRODUKCJI PAPIERU.
CZŁOWIEK NIE ZAPOMINA O TYM, ŻE GDYBY NIE „POMOC”, NA KTÓRĄ MÓGŁ LICZYĆ I Z KTÓREJ SKORZYSTAŁ CIĘŻKO BYŁOBY PRZETRWAĆ NA ŚWIECIE. DLATEGO TEŻ POWSTAJĄ INSTYTUCJE OCHRONY PRZYRODY, PARKI NARODOWE, REZERWATY, DLATEGO WŁAŚNIE ISTNIEJE tzw. LISTA GATUNKÓW ZWIERZĄT I ROŚLIN ZAGROŻONYCH WYMARCIEM.
NIE ZAWSZE ROŚLINY SĄ WYKORZYSTYWANE ODPOWIEDNIO. NIEKIEDY PRZEZ WŁASNĄ LEKKOMYŚLNOŚĆ LUDZIE NISZCZĄ JE. WYPALANIE TRAW SPRZYJA ROZWIJANIU NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW NATURALNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIU RYZYKA POŻARÓW. CZĘSTO KARCZUJE SIĘ LASY, ABY NASTĘPNIE UŻYĆ ZIEMI POD UPRAWY ROLNE LUB BUDOWNICTWO. NA STOKACH NACHYLONYCH I BEZ DRZEW NASTĘPUJE EROZJA GLEBY.
CORAZ CZĘŚCIEJ DO UŻYŹNIANIA ZIEM STOSUJE SIĘ SZTUCZNE NAWOZY, KTÓRE ZAWIERAJĄ DUŻO AZOTU I FOSFORU. SZTUCZNE BYWAJĄ TAKŻE ŚRODKI DO OCHRONY ROŚLIN, KTÓRE WRAZ Z POKARMEM MOGĄ SIĘ DOSTAĆ DO NASZEGO ORGANIZMU.
NAJZDROWSZĄ ŻYWNOŚĆ PRODUKUJE SIĘ NA UPRAWACH EKOLOGICZNYCH. W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM STOSUJE SIĘ TYLKO NAWOZY POCHODZENIA NATURALNEGO. JEDNYM Z NICH JEST KOMPOST, CZYLI MIESZANKA STWORZONA Z ROZKŁADU RESZTEK ROŚLIN.
KOLEJNĄ Z ZALET ROŚLIN JEST UMIEJĘTNOŚĆ ODBYWANIA PROCESU FOTOSYNTEZY, W KTÓRYM Z OTOCZENIA ZOSTAJE POBRANY DWUTLENEK WĘGLA. PRODUKTEM UBOCZNYM TEGO PROCESU JEST TLEN, UWAŻANY PRZEZ NAS (SŁUSZNIE) ZA PIERWIASTEK ŻYCIA.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta