profil

Ściąga z części mowy

poleca 81% 795 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Animizacja - ożywienie, rodzaj metafory przypisującej przedmiotom martwym cechy istot żywych: ślepy kamień, gniewne morze.

Anafora - figura stylistyczna polegająca na powtarzaniu jakiegoś słowa na początku kolejnych wersów, zdań itp.

Apostrofa - retoryczny zwrot do osoby, uosobionych pojęć lub rzeczy; apostrofa nadaje wypowiedzi patos

Metafora, przenośnia - morze gwiazd

Onomatopeja, dźwiękonaśladownictwo - brzęczeć, szeleścić, kukać.

Epitet – piękna kobieta

Personifikacja, uosobienie, Personifikacja przedstawia twory nieożywione, zjawiska natury, zwierzęta, rośliny, a także pojęcia abstrakcyjne jako postaci ludzkie

Ironia - ukryta kpina z kogoś lub czegoś, ujęta m.in. w formę pozornego uznania, akceptacji, aprobaty.

Przerzutnia - przeniesienie części zdania lub wyrazu do następnego wersu (lub strofy) w celu zaakcentowania wypowiedzi bądź zwiększenia dynamiki.

Wiersz ten napisany został na podstawie opowiadania adiutanta, przyjaciela poety - Stefana Garczyńskiego. Ma on charakter epicki. Na samym początku widzimy opisany układ sił wrogich sobie wojsk. Moskali, którzy ruszyli z atakiem na redutę Ordona, było zdecydowanie więcej. Ci drudzy dysponowali zaledwie sześcioma działami, jednak walczyli dzielnie i z oddaniem. Poeta pisze o sile, z jaką car twardą ręką sprawuje rządy i niewzruszony wysyła ludzi na śmierć za swoje państwo:
Julian Konstanty Ordon (16 października 1805 we Lwowie - 15 stycznia 1887) - polski wojskowy

W czasie powstania listopadowego w 1831 roku w czasie obrony Warszawy dowodził baterią artylerii w forcie nr 54, który został wysadzony w powietrze. Jego rzekomą śmierć opisał Adam Mickiewicz w swoim wierszu "Reduta Ordona".
- Narrator – adiutant Generała

Przyimek – nieodmienna, niesamodzielna część mowy: do, nad, do, na, zza, za, przed, po, poprzez
* Przyimki proste: w do na
* Przyimki złożone: ponad, zza, nad

Wyrażenie przyimkowe - to połączenie przyimków z innymi częściami mowy: rzeczownikami, przysłówkami, liczebnikami, przymiotnikami

ŁĄCZNIE
* Nadaremnie
* Ponadto
* Nareszcie
* Wtem
* Pojutrze
* Przedwczoraj
* Wzwyż

ODDZIELNIE
* w ogóle
* przede wszystkim
* do widzenia
* poza tym
* ponad to
* nade wszystko
* z powrotem
* W okamgnieniu

W załączniku gotowa do wydrukowania ściąga z części mowy + Julian Konstanty Ordon i Reduta Ordona omówienie.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Teksty kultury