profil

Hotel lambert i inne , kongres wiedeński, powstanie listopadowe

poleca 85% 570 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
powstanie listopadowe

FRANCJA:
a) STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE POLSKIE:
-niepodległa Polska demokratyczna, walki wykorzystując siłę narodu i sprzymierzeńców, wprowadzenie porządku obejmującego przemysł, wychowanie na zasadzie równości, Mały manifest( rewolucja społeczna), Wielki Manifest(uzyskanie niepodległości tylko dzięki Polakom, oczynszowanie chłopów)
b) HOTEL LAMBERT
-monarchia konstytucyjna, walka zbrojna armii i pomoc sprzymierzeńców, oczynszowanie chłopów, utworzenie wojska polskiego we Francji, uzyskanie poparcia u innych państw.
c) KOMITET NARODOWY POLSKI (1833 zemsta ludu i 1834 Młoda Polska)
-Lelewel + towarzystwo Patriotyczne, walki o niepodległość wspólnie z europejskimi rewolucjonistami, powstanie zbrojne w kraju, brak programu reform społecznych
WIELKA BRYTANIA:
a) GROMADY LUDU POLSKIEGO: GRUDZIĄŻ I HUMAŃ
-Kępowiecki, Worcell, radykałowie z TDP, zniesienie własności prywatnej, likwidacja różnic społecznych, szlachcie nie.
ZABÓR AUSTRIACKI:
a) 1833 Partyzantka Józefa Zaliwskiego
- emisariusze zemsty ludu Lelewela, powstanie zbrojne we wszystkich zaborach
b) 1835 STOWARZYSZENIE LUDU POLSKIEGO
-Konarski, Babicki, emisariusze Lelewela, walka o niepodległość przy poparciu społeczeństwa, równość, zniesienie pańszczyzny, wolna polska, jednoizbowy parlament.
KRÓLESTWO POLSKIE:
a) 1839 ZWIĄZEK NARODU POLSKIEGO
–Kamieński Dembowski, agitacja rewolucyjna w zaborach, rewolucja społeczna i narodowa
b) 1842 ZWIĄZEK CHŁOPSKI
- Ściegienny, walka z caratem i szlachtą, oświata wśród ludu, rewolucja chłopska, złota książeczka
ZABÓR PRUSKI:
a) 1835 KASYNO
- Marcinkowski, Zamoyski, praca organiczna,, działalność charytatywna i gospodarcza.
b) 1839- KOMITET POZNAŃSKI
- Libert, podobnie do TDP
c) ZWIĄZEK PLEBEJUSZY
- Stefański, powstanie ludowe, reformy społeczne.
KONGRES: 31.03.1814- kapitulacja Paryża 1814- pokój paryski 03.1815 –powrót Napoleona do Francji 09. 1814 – kongres 26.09.1815-zakończono kongres Święte przymierze (Aleksander I, Franciszek I, Fryderyk Wilhelm III, Ludwik XVIII). Prusy-Nadrenia, Westfalia, połowa Saksonii. Austria- Lombardia, Wenecja, Toskania, Dalmacja. Wielka Brytania- Cejlon, Afryka południowa, Mauritius, bazy( Malta Wyspy Jońskie). Polska-Prusy(Wielkie Księstwo Poznańskie, Toruń, Gdańsk), Austria (Podgórze, okręg tarnopolski, saliny wielickie), Rosja(Księstwo Warszawskie). POLSKA PO KONGRESIE: 27.11.1815 –konstytucja opracowana przez Czartoryskiego. 1828 – Bank Polski powstał .Tajne organizacje: Panta koina, Filomaci filareci, loże masońskie, Wolnomularstwo Narodowe, Sprzysiężenie Podchorążych. Wolne miasto Kraków-1818 konstytucja, uniwersytet, towarzystwa naukowe, 1833- ograniczono konstytucję. Galicja- zacofanie Zabór Austriacki –zacofany, prymitywne rolnictwo, górnictwo, kopalnie, 1817- Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1835- powstanie Stowarzyszenia Ludu Polskiego. Zabór pruski- zniesienie poddaństwa, pańszczyzny, kredyty na inwestycje, ale germanizacja, Wielkie Księstwo Poznańskie-przewaga polaków nad Niemcami, Zabór rosyjski- rolnictwo, włókiennictwo, przemysł lekki, górnictwo. POWSTANIE LISTOPADOWE-1828- sprzysiężenie Podchorążych Piechoty. 29.11.1830 – zaatakowanie Belwederu(Goszczyński i Nabielak). 01.1831- utworzenie Rządu Tymczasowego. 18.01.1831- rezygnacja Chłopickiego( był od 5.12.1830). Orientacje w Sejmie: Arystokracja(Czartoryski, powiększenie obszaru państwa), towarzystwo Patriotyczne(lewica- Krępowiecki, reformy i działania wojenne; prawica+ kaliszanie- ograniczone reformy i walka ale bez ludu). 02.1831- wkroczenie Rosjan z Dybiczem na czele. 14.02.1831- bitwa pod Stoczkiem. 25.02.1831 bitwa pod Grochowem. 31.03.1831- bitwa pod Wawrem i Dębem Wielkim. 10.04.1831 bitwa pod Iganiami. 26.05.1831- bitwa pod Ostrołęką. 08.1831- zamieszki w Warszawie. 06.06.1831- klęska stolicy, szturm 77 tys. Rosjan, Przywódcy: Chłopicki Radziwiłł Skrzynecki i Prądnicki Dembiński Krukowiecki Rybiński. 1833- wprowadzono stan wojenny w Warszawie. WIOSNA LUDÓW: FRANCJA 02.1848- rewolucja w Paryżu 06. 1848- walki w Paryżu, klęska powstańców. 11.1848 uchwalono konstytucję II Republiki. 1852- zniesienie republiki we Francji. AUSTRIA:03.1848- powstanie w Wiedniu. WĘGRY: 15.03.1848- sukces powstania, utworzono Rząd Tymczasowy. 14.04.1849- niepodległość ogłosili Węgrzy. NIEMCY: 17.03,1848- Fryderyk Wilhelm IV wydał orędzie.1849 nadanie konstytucji. 05,1848 Frankfurt 2 idee. POLSKA: 21-22.02.1846 powstanie chochołowskie 22.02.1846 Utworzenie Tymczasowego Rządu Narodowego. 14.03.1846 upadek powstania. 1846 rabacja galicyjska. 04.1848 ogłoszono patent uwłaszczeniowy. ZJEDNOCZENIE NIEMIEC: wojna z Danią, Wojna z Austrią(15.06.1866). 03.07.1866 bitwa pod Sadową. 1867 związek północnoniemiecki. 18.01.1871 utworzono federacyjne Cesarstwo Niemiec. USA: 1860 – Lincoln prezydentem. 1860-65 wojna secesyjna. 1823 doktryna Monero.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty