profil

Subjects - przedmioty nauczania

poleca 85% 119 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Art - plastyka
Chemistry - chemia
English - j.angielski
Polish - j.polski
French - j.francuski
German - j.niemiecki
Spanish - j.hiszpański
Russian - j.rosyjski
Italian - j.włoski
Latin - łacina
Nature - nauka o srodowisku
Ethisc - etyka
Geography - geografia
History - historia
Information Technology (IT) - informatyka
Maths - matematyka
Music - muzyka
Philospohy - filozofia
Physical Education (P.E) - wychowanie fizyczne
Physics - fizyka
Religious Education (R.E) - religia
Culture Studies - WOK
Social Studies - WOS
Sciencies - nauki scisłe
Arts - nauki humanistyczne

Podoba się? Tak Nie