profil

Parenetyczny charakter literatury Średniowiecza.

poleca 90% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Dzieła wieków średnich zawierają wiele przykładów właściwych postaw charakterystycznych dla idealnego rycerza,ascety i władcy.Tak więc czy literarura średniowiecza ma charakter parenetyczny?Sądze,ze tak ponieważ w tym okresie piśmiennictwo było silnie nasycone wzorcami postawy ludzkiej,a jej głównym zadaniem było kształtowanie właściwych wzorców osobowych,ideałów i wartości.Dlatego o literaturze tej epoki mówi się,że jest parenetyczna czyli pouczucająca.

Nawiązując do "Pieśni o Rolandzie"zauważamy ideał władcy za jakiego uznawano Karola Wielkiego.Jako osoba kierująca państwem dba o swoich poddanych, walczy w obronie wolności narodu i wiary chrześcijańskiej.Jest zadowolony z szacunku jakim dażą go ludzie.Postępuje z rozsądkiem,kieruje się honorem i męstwem,cechuje go mądrość.

Nąstępnym, z kolei wzorcem osobowym jest asceta,człowiek który wyrzeka się dóbr doczesnych i swoje życie poświęca Bogu.Przykładem takiego postepowania w literaturze średniowiecza jest święty Aleksy,który porzuca bogactwo,żone, pochodzenie i żyje w ubóstwie.Z pokorą znosi biede,upokorzenie i tułaczke wierząc,że uzyska zbawienie wieczne.

Wszechstronna miłość do świata,ludzi,zwierząt i ciała jest dominującą cechą świętego Franciszka czyli następnego ascety.W przeciwieństwie do św.Aleksego głosi on dobrowolną asceze,która przynosi radość i szczęście,a nie tylko upokorzenie.

Trzecim,a zarazem ostatanim jaki przedstawię wzorcem do naśladowania jest rycerz.Średniowiecznym przykładem takiego wojownika moze byc Roland,mężczyzna dla którego najcenniejszymi wartościami były miłość do ojczyzny,wiara oraz wierność dla swojego władcy i narodu.Jego postępowanie cechuje duma i heroizm ,ponieważ umiera jako ostatani w samotności na wzgórzu.W walce kieruje sie odwagą i honorem.

Podsumowując powyższe przykłady uważam,że każdy utwór ma określony przez autora cel,który w różny sposób oddziałuje na czytelnika.Celem twórców średniowiecznych była nauka, którą pragnęli przekazać odbiorcy.Dzieła miały zatem charakter dydaktyczny.Tworząc średniowieczny kodeks postępowania uczyły poprawnego życia na ziemi aby po śmierci osiągnąć życie wieczne.Tworzyły wzorce osobowe.


Korzystałam z rożnych stron...ale dostałam 4...:P

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Teksty kultury