profil

Węglowodory - pojęcia krótko

poleca 85% 178 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Alkany - węglowodory nasycone, u których wszystkie atomy węgla połączone są pojedynczymi wiązaniami, wzór ogólny- CnH2n+2; wszystkie palne, C1-C4- gaz (gaz ziemny), C5-C16- ciecz (ropa naftowa), C17-... – stałe (parafina), nie ulegają reakcją przyłączania

Alkeny - węglowodory nienasycone zawierające jedno podwójne wiązanie, wzór ogólny- CnH2n, uwodorniają się, reagują z fluorowcami, odbarwiają wodę bromową.

Alkiny - węglowodory nienasycone zawierające jedno wiązanie potrójne, wzór ogólny- CnH2n-2, uwodorniają się, reagują z fluorowcami, odbarwiają wodę bromową.

Alkohole - związki zbudowane z grupy węglowodorowej R i hydroksylowej OH (charakterystyczna)

Metan: gaz, bezbarwny, lżejszy od powietrza, b.s. rozp. w H2O, bezwonny, palny, mieszaniny wybuchowe z tlenem i powietrzem, nietoksyczny, mało reaktywny.

Monomer - substancja, z której powstaje polimer

Polimer - makrocząsteczka złożona z powtarzających się grup atomów, tzw. merów.

Polimeryzacja - reakcja łączenia się wielu jednakowych małych cząsteczek (monomerów) w jedną wielką cząsteczkę (makrocząsteczkę)

Szereg homologiczny - szereg związków organicznych, w którym każdy następny związek różni się od poprzedniego grupą –CH2-

Węglowodory - związki organiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru.

Właściwości metanolu i etanolu: ciecz, bezbarwny, słaby zapach, palący smak, lotny, d. rozp. w H2O, odczyn obojętny, etanol szkodliwy w nadmiarze, metanol- silna trucizna, palne (spalanie całkowite).

Właściwości gliceryny (C3H8O3, propanotriol)- ciecz, oleista, cięższa od H2O, rozp. w H2O, słodki smak, nietoksyczna, nielotna.

Zastosowanie etanolu - napoje alkoholowe, substancje chemiczne, rozpuszczalnik, denaturat, lakiery, okosty, perfumy.

Zastosowanie gliceryny - nitrogliceryna z ziemią okrzemkowa to dynamit, w farmacji nitrogliceryna jako lek nasercowy, słodzenie likierów, w kosmetyce jako środek nawilżający.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
18.1.2007 (11:02)

ogólnie jest git . bardzo profesjo(a)nalnie opracowane .

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta