profil

Liczba ludności, migracje, struktura demograficzna

poleca 85% 194 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Rozwój l. Ludności;
a)l. lud. ziemi i czas na jej podwojenie:
-7000 p.n.e. - 10 mln. (na podw. 2500 lat)
pocz.n.e. - 160 mln (na podw. 900 lat)
1800 -1mlr. /1930- 2mlr. /1975 - 4mlr.
1995 - 5,72mlr./ obecnie ponad 6mlr.
b)wskażnik przyr. natur.a czas podw. się l. lud.
1%.- 700l./ 5% -140l./ 10% -70l./ 20%-30l.
c)wskażnik przyr. natural. w św. w 1995 :
-wartość śr. 16%
-najwyż. 37% i więcej (Syria, Zambia, Kenia)
-najn. - ujemny (Węgry, Rosja, Niem, Ukra, Rum,
Czechy, Estonia, Łotwa-7,4%)

2.Przyczyny i skutki eksplozji demograf.:
a)państwa o najw.(pow. 30%) wskaźniku przyrostu:
Irak,Kenia, Nigeria,Pakistan,Syria,Tanzania
b)przyczyny spadku wsk. śmiertel.:
-rozwój gosp. świata ,medycyny, higieny
c)konsekwencje bomby demograf.:
-wzrost śr. wieku życia (60-65l.,Eur.,Am.Pn.>70)
-odmłodzenie struktury wiekowej (lud. w wieku
0-19>50% w np.Iran, Nigeria, Bangl., Uzbek:
w Pol.- 31,1%,w Niem.- 21.7%
-szybki roczny wzr. L. lud.(Ind-25.,Meks-1,7,Irak-0,5mln)
-szybszy wzr. l. lud. niż podukcji rol. i przem.
-dysproporcje gosp. poszcz. obsz. Ziemi
-problemy z zapewnieniem wyż., wykszt., pracy
-wzr. przestęp-ści, nasilenie się zj. patologi społ.

struktura demograficzna lud.
*str. płci
wyrównana (kil-ście mln. więc. męż.)
-nadwyżka kob. w Eur.
-współ. feminizacji kob. w Eur.(Ukr-115,Ros-113,
Węg-109,Austria-108,Nie-106,Pol-105,Szwe-102)
-nadw. męż.(p. isl., np.Eg-97,Iran-96,Tur-97,In-93)
wywołana: -przyr. nat >20%
-złymi war. hig.
-zgony kob.(poród, połóg)
str. płci a wiek (nadw. męż. w młod. gr. wiek.-
uwarunk. gen.;,nadw. kob. w star. gr. wiek.)
str. płci a charak. regionu
-więcej kob: tereny emigr,obsz. o f-cjach adm. i usług.
-więcej męż.:obsz. ekspl. sur. min.,obsz. o niekorzystn.
warunkach środ.,tereny o zn. odsetku zatrod. w przem.
*wiek lud./ przeciętna dł. życia 60-65 l.
wyższa dla kob.(najniż. w Afryce 50 l.)(po II w.ś. 30 l.)
-zróżnicowanie przecię. dł. życia w:
państwo męż kob.
Niger 44 48
Iran 65 66
Pol. 67 78
Niem. 73 79
Szwec. 75 81
*struktura wieku
czynniki wpływające na str. w.:
-wskażnik przyr. natur.
-przeciętna dł. trwania życia
-charakter regionu
zróżnicowanie str. w. w:
państwo 0-19 65-więcej (% lud.)
Nigeria 59 4
Iran 56 3
Uzbek. 50 4,1
Pol. 32,1 11,1
Szwec. 24,7 17,4
Niem. 21,5 15.2

Klasyfikacja migracji:
^kryterium przyczynowe: -ekon.,polit.,rel.,rodzi.
^kryt. trwałości migracji: stałe, okresowe
^kryt. kierunku: zewn.,wewn.
Gł kierunki mig. od czasów wielkich odkr. geog.:
Z Eur. do Am. / z Eur. do pd. Af. / z Eur. do Aus.
(pocz. w. bryt. wysyłała tam skazańców, potem
m. ekon) / z Af. do Am.(niewolnicy)/
m. w Azji pd. i wsch.: -Hind. w obręie imper.bryt.
- Chińczyków do Singapuru, Tajlandii, Biri
.m. w Am. Pn.:- osadnicy ze wsh. na zach.
-lud. murz. po zniesieniu niewol. z pd. na pn.
m. w Ros.: -zasiedlanie obsz. na wsch. od Uralu
migr. wspólcześnie:
-fala migr. wywołana przez II w. św.
-d. przemieszcz. lud. na terenach objętych wojn.
(Grwanda- Burundi, dawna Jugosł.)
-m. ekon. z p. rozw. się do rozwin. gosp.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata