profil

Hydrologia

poleca 85% 309 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zasoby wodne Ziemii-około 1,4 mld km3

Bilans wodny Ziemii:
opad=parowanie +odpływ

Wszechocean-ciągła powłoka kuli ziemskiej ,zajmuje 361,3 mln km2

Oceany:

-Ocean Spokojny 49,5 % wszechoceanu,
-Ocean Atlantycki 29,4 % wszechoceanu
-Ocean Indyjski 21,1 % wszechoceanu

Morze-część oceanu oddzielona częściowo od oceanu lądami
-morza przybrzeżne :Japońskie
-morza śródziemne: Bałtyckie
-morza wewnątrzkontynentalne :Białe
-morza międzykontynentalne:Czarne

Średnia temperatura wód oceanicznych :około 3 C

Pływy:

przyczyny powstania:

-przyciąganie Ziemii przez Księżyc (58%)
-przyciąganie Ziemii przez Słońce (42%)

Objawy : podnoszenie się (przypływ) i obniżanie się (odpływ) poziomu wód

Typy fal :
-wiatrowe ,geneza zjawiska :ruch cząstek wody wywołany siłą tarcia wiatru o powierzchnię wody.
-tsunami,geneza zjawiska:wybuchy podwodnych wulkanów ,podwodne trzęsienia ziemii.
-stojące (sejsze)geneza zjawiska:podniesienie lub obniżenie poziomu wody w części zbiornika wodnego.

Prądy gęstościowe-ruchy wód morskich wywołane różnicą gęstości wody.

Wody podziemne- występują w porach i szczelinach skalnych ; jest ich około 60 mln km3 i stanowią około 1,7% objętości zasobów wodnych hydrosfery i 30% zasobów wód słodkich.

Wody podziemne:
-infiltracyjne
-kondensacyjne
-juwenilne
-reliktowe
Podział wód ze względu na na głębokość zalegania i ich wymiane:
-zaskórne
-gruntowe
-wgłębne
-głębinowe

Źródło-naturalny ,punktowy wpływ wód podziemnych na powierzchnię.

Rzeka-woda płynąca w stałym korycie pod wpływem siły ciężkości.
Największe rzeki świata:
-Nil
-Amazonka
-Jangcy

Jezioro- naturalnie powstały zbiornik wody nie mający bezpośrednego połączenia z morzem.

Budowa lodowca:
-pole firnowe
-jęzor lodowcowy

Typy lodowców:
-lądolody
-lodowce szczątkowe
-fieldowe
-karowe
-dolinne
-piedmontowe

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta