profil

Ład polityczny w Europie i świecie po kongresie wiedeńskim

poleca 85% 264 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Wiosna Ludów

KONGRES WIEDEŃSKI - ZASADY ORGANIZACJI STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I WEWNĘTRZNYCH
1. Początek obrad kongresu wiedeńskiego (wrezesień 1814)
2. Legitymizm i równowaga europejska z zasadami, którymi kierowano się podczas obrad kongresu
3. Anglia Austria Francja Prusy i Rosja państwami odgrywającymi główną rolę podczas obrad kongresu
4. Postanowienia kongresu wiedeńskiego
5. Sprawa polska na kongresie
6. Powstanie Świętego Przymierza
PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE, SPOŁECZNE I GOSPODARCZE W 19 W
1. Rozwój gospodarczy Europy w 19w
2. Podłoże przemian w nauce i technice
3. Wynalazki i ich zastosowanie
4. Rozwój demograficzny
5. Społeczeństwa 19 w
6. Rozwój oświaty
WIOSNA LUDÓW - ROZWÓJ PARLAMENTARYZMU W KRAJACH EUROPEJSKICH
1. Wiosną Ludów nazywamy wydarzenia o charakterze społecznym politycznym wolnościowym i zjednoczeniowym, jakie miały miejsce w prawie całej Europie w latach 1948-1949
2. Geneza Wiosny Ludów
3. Rewolucja we Francji
4. Powstanie w Wiedniu
5. Wiosna Ludów w Niemczech
6. Zrywy wolnościowe w krajach włoskich
7. Powstanie węgierskie
8. Udział Polaków w rewolucjach europejskich

Podoba się? Tak Nie