profil

Sejm rozbiorowy 1773-1775

poleca 85% 1509 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Sejm rozbiorowy 1773-1775

1. Sejm rozbiorowy
2. Powołanie Rady Nieustającej
3. Utworzenie Komisji Edukacyjnej Narodowej

1. Zwołanie sejmu rozbiorowego, zarządzał ambasador rosyjski w Warszawie Otto von Stackelberg. Marszałkiem sejmu został Adam Poriński. Sejm we wrześniu 1773 zatwierdził rozbiór. Sejm obradował do kwietnia 1775. Sejm usankcjonował przejęcie przez Rosja dóbr po skasowanym przez papieża zakonie jezuitów i królewszczyzn odebranych Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu.
2. Na sejmie powołano Radę Nieustającą (niby rząd). Podzielona była na V departamentów (ministerstw). Składała się z konsyliarzy (posłowie powołani przez sejm) i króla (głosowano).
3. 1773 utworzona została Komisja Edukacji Narodowej (pierwsze ministerstwo oświatu w Europie).KEN podlegało bezpośrednio królowi. KEN opracowała reformę szkolnictwa. Powołało Szkołę Rycerską - I wyższa szkoła świecka -kształcenie kadry oficerskiej. Kraj podzielono na dwie prowincję szkolne: koronną, litewską. Zreformowano Uniwersytety (Jagielloński w Krakowie i Wileński), (reforma wydziałów, wykładów).Opracowano elementarz i program nauczania dla ludu. Powołano Towarzystwa do Księgi Elementarnych (kształcenie nauczycieli). Przedstawiciele KEN: ks. Hugo Kołątaj, ks. Grzegorz Piramowicz, Józef Wybicki. Wprowadzono podział szkół (elementarne, gimnazja) na: podległe pod KEN i zakonne (pijarów). 1740 Stanisław Konarski założył w Warszawie kolegium - „Collegium Nobilum”.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata