profil

Okresy warunkowe

poleca 85% 263 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Okresy warunkowe używamy w momencie, kiedy chcemy podkreślić zależności, związki pomiędzy poszczególnymi zdarzeniami.

Zdania warunkowe składają się z dwóch części (zdania podrzędnego i nadrzędnego).

W części pierwszej (podrzędnej) określamy jakiś warunek, dzięki któremu coś się stanie/będzie możliwe, a w drugiej (nadrzędnej), tego efekty i na odwrót.
Należy pamiętać, że IF stoi zawsze przed zdaniem podrzędnym.

If I pass the test I will call to you. - w pierwszej części (podrzędnej) postawiony jest warunek - zdanie testu, którego pomyślność, będzie skutkowało wykonaniem telefonu.

Zdania warunkowe można także rozpocząć od efektu (zdania nadrzędnego), który ma przynieść warunek z drugiej części zdania (podrzędnej).

W takim wypadku IF znajduj się w środku.

I will call to you If I pass the test.

Do konstrukcji zdania warunkowego używamy spójników:
if - jeżeli/jeśli
unless - chyba że
when - kiedy
in case - na wypadek gdyby
on condition / provided - pod warunkiem że
suppose - a gdyby tak
as long as / as soon as - jak tylko

W języku angielskim mamy trzy najczęściej używane okresy warunkowe (I, II, III). Oprócz nich występują także 0 okres warunkowy i mieszany.
Z każdym z wymienionych okresów zapoznasz się w dalszej części, po przeczytaniu której, dowiesz się, że użycie różnych okresów warunkowych oznacza w rzeczywistości założenie różnego stopnia prawdopodobieństwa spełnienia się zakładanego warunku.

Zerowy okres warunkowy

Zerowego okresu warunkowego używamy w momencie, kiedy mówimy o prawdach, zwyczajach i zjawiskach, które są oczywiste i niezaprzeczalne, dowiedzione naukowo.

Budowa:

Do budowy 0 okresu warunkowego w obydwu częściach zdania (podrzędnej, jak i nadrzędnej) używamy czasu Present Simple.

If Present Simple Present Simple
lub
Present Simple If Present Simple
If is the fair weather I drive on the plot. - Jeżeli jest ładna pogoda, to jeżdżę na działkę.

The water turns into ice if the temperature comes down below O. - Woda zamienia się w lód, jeżeli temperatura spada poniżej O.

Pierwszego okresu warunkowego używamy w momencie, kiedy mówimy o warunku możliwym do spełnienia w przyszłości.

Budowa:

Do budowy I okresu warunkowego w jednej części zdania używamy czasu Present Simple a w drugiej Future Simple.

If Present Simple Future Simple (will bezokolicznik)

lub

Future Simple (will bezokolicznik) if Present Simple
If you need I will help you - Jeżeli potrzebujesz, pomogę Ci.

I will drink coffee if you make - Napiję się kawy, jeżeli zrobisz.

Second Conditional - II Okres Warunkowy

Drugiego okresu warunkowego używamy w momencie, kiedy mówimy o warunku w niewielkim stopniu możliwym do spełnienia, bądź wcale. Okres ten odnosi się zarówno do teraźniejszości, jak i przyszłości.

Budowa:

Do budowy II okresu warunkowego w jednej części zdania używamy czasu Past Simple, a w drugiej Future in the Past (would / should bezokolicznik).

If Past Simple Future in the Past (would/should bezokolicznik)

lub

Future in the Past if Past Simple

If I were younger, I would swim every day. - Gdybym był młodszy, pływałbym codziennie.

I would come sooner if I had a car. - Przybyłbym wcześniej, gdybym miał samochód.


Do budowy drugiego okresu warunkowego w części nadrzędnej możemy także użyć Future Continuous in the Past.

If I were you, I would be waiting several days. - Gdybym był Tobą, poczekałbym kilka godzin.

Third Conditional

Trzeciego okresu warunkowego używamy w momencie, kiedy mówimy o warunku niemożliwym do spełnienia. Okres ten odnosi do przeszłości.

Budowa:

Do budowy III okresu warunkowego w jednej części zdania używamy czasu Past Perfect, a w drugiej Future Perfect in the Past (would have past participle - czasownik w III formie). Nie należy zapomnieć także o spójniku If. Tak więc przykładowa struktura będzie wyglądać następująco:

If Past Perfect Future Perfect in the Past

If had past participle (czasownik w III formie) would have past participle (III forma)

lub

Future Perfect in the Past if Past Perfect

Would have past participle if had past participle

If I had known that you were coming, I would have met you at the airport. - Gdybym wiedział że przybędziesz, mógłbym spotkać się z tobą na lotnisku.

He would have drunk water if he had been thirsty. - Wypiłby wodę, gdyby był spragniony.

Do budowy trzeciego okresu warunkowego w części nadrzędnej możemy także użyć Future Perfect Continuous in the Past.

If I had known about his problems with car, I would have been waiting for him. - Gdybym wiedział o jego problemach z samochodem, czekałbym na niego.

Mixed Conditionals

Oprócz poznanych już przez Ciebie okresów warunkowych, w języku angielskim występują także tzw. "Mixed Conditionals" - czyli mieszane okresy warunkowe.
Tworzy się je tylko i wyłącznie poprzez łączenie II okresu z III oraz III z II.

Na początku może wydawać się to dosyć dziwne, jednak jest logiczne, ponieważ wydarzenia z przeszłości mogą mieć wpływ na teraźniejszość, bądź przyszłość.
A wydarzenia teraźniejsze mogą także mieć wpływ na przyszłość. Więc jak widzisz tworzenie mieszanych okresów warunkowych ma swoje uzasadnienie.

Pamiętaj, że IF stoi zawsze przed zdaniem podrzędnym.

Budowa:

Tak więc okresie mieszanym możemy łączyć drugi okres z trzecim i trzeci z drugim. A wygląda to następująco:

Kiedy zdanie podrzędne odnosi się zarówno do teraźniejszości, bądź przyszłości, a zdanie nadrzędne do przeszłości, używamy połączenia II okresu z III.

If Past Simple Future Perfect in the Past
If I were you, I would have gone on holiday. - Gdybym był tobą, pojechałbym na wakacje.

Natomiast, kiedy chcemy, aby zdanie podrzędne odnosiło się do przeszłości, a nadrzędne do teraźniejszości, używamy połączenia III okresu z II.

If Past Perfect Futrure in the Past
If I had learned all year, I wouldn't be worry now. - Gdybym uczył się cały rok, teraz bym się nie martwił.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut

Ciekawostki ze świata