profil

Energie odnawialne Zasoby energetyczne mórz i oceanów

poleca 85% 357 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Wykorzystanie energii znajdującej się w wodach morskich i oceanicznych obejmuje:
a) energię pływów
b) energię fal morskich
c) energię prądów morskich
d) energię wynikającą z różnic zasolenia
e) energię termiczną wynikającą z różnicy temp wody tuż przy powierzchni i na dużej głębokości
Ad a)
Produkcja energii jest tutaj oparta na zjawisku przypływów i odpływów, gdzie cykl przypływu wynosi 12 godz i 25 min. Wielkość przypływu w zależności od miejsca jest różna a średnia wartość wynosi od 1 do 3 m, przy czym są miejsca gdzie wysokość przypływu może dochodzić do 20 m. Wykorzystanie tej energii wymaga specjalnych warunków naturalnych tak aby wysokość pływów nie była mniejsza niż 5 m
Ad b)
Energia fal powstająca w wyniku wzajemnego oddziaływania wiatru i wody ma swoje żródło w energii słonecznej która wywołuje wiatr
Ad c
Prądy oceaniczne są wywoływane przez wiele czynników głownie energię słońca, ruch wirowy Ziemii, wiatry a także gęstość wód. Warstwa prądów oceanicznych osiąga głębokość od 0,4 do 5 m/s. Przemieszczanie się tych prądów powoduje obracanie się turbiny która może być napędzana m in za pomocą spadochronów zamocowanych na bardzo długim łańcuchu o długości ok 18 km. Tego typu elektrownie służą do zasilania obiektów znajdujących się na morzach i oceanach np wieże wiertnicze.
Ad d
Jest to najmniej znany rodzaj energii oceanicznej, pozyskiwanej poprzez wykorzystanie zjawiska ciśnienia osmotycznego występującego pomiędzy 2 dążącymi do równowagi roztworami o różnej gęstości. W celu pozyskania energii miesza się strumień wody słodkiej z wodą słoną o zasoleniu około 35 promili %o
Ad e
Energia cieplna gromadzona jest w wodzie morskiej głównie na wskutek pochłaniania promieniowania słonecznego przy czym ok 65% tej energii jest pochłaniane przez górną warstwę wody o grubości ok 1 m a 95% całkowitej energii przez warstwę o grubości ok 10 m. W metodzie tej wykorzystuje się różnicę temp pomiędzy powierzchnią wody a dużymi głębokościami gdzie temp jest znacznie niższa.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata