profil

Filozofia na tle epok.

poleca 85% 133 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Sokrates Platon Arystoteles

ANTYK

a)SOKRATES uważał, żeprawda jest utożsamiana z dobrem, szczęściem i cnotą, jego sławne słowa to "Wiem że nic nie wiem".

b)PLATON według niego świat ma dwoistą strukturę: składa się ze świata idealnego i materialnego. Dlatego uważał,że natura ludzka też jest dwoista: w materialnym ciele uwięziona jest niematerialna(idealna) dusza.

c)ARYSTOTELES twierdził, że każda rzecz jest bytem stworzonym z materii. Stworzył także podstawy nauk przyrodniczych.

d)CYNICY drwili sobie i podchodzili sarkaztycznie do szlachetności i szczerości innych ludzi.

e)EPIKUREJCZYCY według nich przyjemność( dobro najwyższe), prowadzi do szczęścia( najwyższego celu), ajego wystarczającym warunkiem jest brak cierpień.

f)STOICY ludzie odznaczający się niezmąconym spokojem. Niezachwiani, niewzruszeni. Spokojnie znoszą przeciwieństwa losu, nie dają się wyprowadzić z równowagi.

g)SOFIŚCI nauczyciele mądrości. Ich zadaniem było wychowywanie obywateli, przez nauczanie retoryki, polityki, filozofii i etyki. Według nich sztuka dyskusji wymagała zastosowania nie uczciwych chwytów i tak właśnie nauczali( zasada: Cel uświęca środki).

h)SCEPTYCY zaprzeczali możliwości poznania prawdy oraz postulowali powstrzymanie się od sądów, by zapewnić sobie stan niewzruszonego spokoju i bezbolesnej obojętności.ŚREDNIOWIECZE

a)ŚWIĘTY AUGUSTYN uważał że środkiem wszystkiego jest Bóg, a głównym celem i zadaniem człowieka jest poznanie Boga ( człowiek między niebem a ziemią, między aniołami a zwierzętami).

b)ŚWIĘTY TOMASZ (TOMIZM) jego pomysłem była drabina bytów. Uważał że rola człowieka to rola "pomiędzy", czyli na samej górze Bóg, potem anioł, człowiek, zwierzęta... itd.

c)ŚWIĘTY FRANCISZEK (FRANCISZKANIZM) idea ewangelicznego ubóstwa i pokory, w postaci radosnej aprobaty natury i prostego człowieka.ROMANTYZM

a)MESJANIZM Polska cierpi jak Mesjasz za inne narody ( pamiętajmy,że były to czasy rozbirorów Polski)

b)MISTYCYZM pogląd/filozofia, która zakłada że można zjednoczyć się z Bogiem poprzez: ekstazy, objawienia, halucynacje, prorocze wizje. Wtedy ludzie chorzy psychicznie byli uważani za ludzi, którzy mają lepszy kontakt z Bogiem poprzez swoją chorobę.

c)Epoka trzech wielkich, polskich poetów: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Cypriana Kamila Norwida.

d)Narodziny fantastycyzmu, gotycyzmu itp. (obecnie gotyk powraca: spójrzmy na zespoły muzyczne, odzież itd.)

e)W epoce romantyzmu panuje wszystko co "dziwne": duchy, zjawy itp. Dobrymi przykładami są między innymi utwory Adama Mickiewicza "Dziady", "Świtezianka" itd.WSPÓŁCZESNOŚĆ

a)TOTALITARYZM-charakterystyczny dla XX wieku, wiecznych rezimów dyktatorskich, system dążący do całkowitego podporządkowania się społeczeństwa państwu.

b)BEHAWIORYZM-kierunek w psychologii rozpowszechniony głównie w USA, zakładający badanie nie zjawisk psychologicznych, ale postępowania człowieka w oderwaniu od aktów świadomości, nie uwzględniający czynnika społecznego w kształtowaniu psychiki ludzkiej.

c)POSTMODERNIZM-styl charakteryzujący się odrzuceniem albo odejściem od XX-wiecznego modernizmu, tworzący dzieła nawracające do wielu technik i stylów historycznych.

d)EGZYSTENCJALIZM-kierunek filozoficzny według którego istnienie ludzkie nie jest z góry wyznaczone, lecz tworzone przez człowieka samego, przypadkowe, kruche, wypełnione troską i trwogą, ciążące ku śmierci, otoczone nicością.

e)FREUD SIGMUND-był pierwszym, który wskazał, że nieświadome i irracjonalne procesy mogą odgrywać istotną rolę w motywowaniu zachowania człowieka. Pierwszy także zajął się problemem rozwoju osobowości i zwrócił uwagę, że doświatczenia z wczesnego dzieciństwamogą mieć decydujący wpływ na właściwości psychiczne dorosłego człowieka. Stworzył podstawy współczesnej psychologicznej teorii motywacji i wprowadził także takie terminy jak: frustracja i fiksacja, regresja. Był twórcą psychoanalizy.

f)NEW AGE-Nowa Era, Era Wodnika. Ruch zapoczątkowany przez weteranów. Według nich wraz z przesunięciem się punktu wiosennej równonocy ze znaku Ryb do znaku Wodnika, nastąpi kres epoki konfliktów i nastanie era braterstwa wszystkich żyjących istot. Tym samym mają się spełnic głowne idee głoszone przez przywódców konsternacji, koncentrujące się na radykalnej formule pacyfizmu i obyczajowej tolerancji.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata