profil

Wyjaśnienie terminu dulszczyzna

poleca 62% 13 głosów

Bohaterka utworu Gabrieli Zapolskiej Moralność pani Dulskiej została przedstawiona jako wcielenie drobnomieszczańskich wad. Słowo dulszczyzna na dobre zakorzeniło się w naszym języku i funkcjonuje już w oderwaniu od tekstu literackiego. Jest synonimem drobnomieszczaństwa, kołtunerii, filisterstwa. Możemy mówić o dulszczyźnie w odniesieniu do bohaterów niektórych dramatów Zapolskiej (np. Żabusi) czy w odniesieniu do postaci z utworów innych pisarzy oraz w kontekście pozaliterackim. Możemy mówić o zespole pewnych cech, przypisywanym Dulskim wszystkich epok.

Podoba się? Tak Nie