profil

Stary Testament

poleca 85% 126 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

STARY TESTAMENT

Z księgi Rodzaju (Roz 1, 1-31; 2 1-3)
Fragment

Przekład Jakuba Wujka w transkrypcji ( (tzn. w zmodernizowanej pisowni) z pierwodruku wydania z 1599 r.Na początku stworzył bóg niebo i ziemię. A ziemia była pusta próżna; i ciemności były nad głębokością; a Duch Boży unaszał się nad wodami. I rzekł Bóg: Niech się stanie światłość; i stała się światłość. I ujrzał Bóg światłość, że była dobra; i przedzielił światłość od ciemności. I nazwał światłość Dniem a ciemność Nocą. I stał się wieczór i zaranek , dzień jeden. I rzekł Bóg: Niech się stanie utwierdzenie między wodami, a niech przedzieli wody od wód. I uczynił Bóg utwierdzenie, i przedzielił wody, które były pod utwierdzeniem, od tych, które były nad utwierdzeniem. I stało się tak. I nazwał Bóg utwierdzenie Niebem. I był wieczór, dzień wtóry. Potem rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody, które są pod niebem, na jedno miejsce; a niech się ukarze sucha. I stało się tak. I nazwał Bóg suchą Ziemią; a zebranie wód Morzem. I widział Bóg, że było dobre. I rzekł: Niech zrodzi ziemia ziele zielone i dawające nasienie, i drzewo rodzajne, owoc czyniące według rodzaju swego, którego by nasienie było w samym sobie na ziemi. I stało się tak. I zrodziła ziemia ziele zielone i dawająca nasienie według rodzaju swego: drzewo czyniące owoc i mające każde z nich nasienie według rodzaju swego. I widział Bóg, że było dobre. I stał się wieczór i zaranek, dzień trzeci. I rzekł Bóg: Niech się staną światła na utwierdzeniu nieba, a niech dzielą dzień od nocy; i niech będą na znaki i czasy, i dni i lata :, aby świeciły na utwierdzeniu nieba, a oświecały ziemię. I stało się tak. I uczynił Bóg dwie świetle wielkie: światło, więtsze, aby rządziło dzień, i światło mniejsze, aby rządziło noc; i gwiazdy. I postawił je na utwierdzeniu nieba, aby świeciły nad ziemią, żeby rządziły dzień i noc i dzieliły światłość od ciemności. I widział Bóg, iż było dobre. I stał się wieczór i zaranek, dzień czwarty. Rzekł też Bóg: Niech wywiodą wody płaz dusze żywiącej i ptastwo nad ziemia pod utwierdzeniem nieba. I stworzył Bóg wieloryby wielkie, i wszelką dusze żywiącą i ruszającą się, którą wywiodły wody według rodzaju ich; i i wszelkie ptastwo według rodzaju jego. I widział Bóg, iż było dobre. I błogosławił im, mówiąc: Rośćcie i mnóżcie się, i napełniajcie wody morskie; i ptastwo niech się mnoży na ziemi. I stał się wieczór i zaranek, dzień piąty... Rzekł też Bóg: Niech zrodzi ziemia dusze żywiącą według rodzaju swego: bydło i płaz, i bestie ziemne , według rodzajów swoich. I stało się tak. I uczynił Bóg bestie ziemne według rodzajów ich i bydło, wszelkie ziemiopłaz według rodzaju swego. I widział Bóg, iż było dobre. I rzekł: uczyńmy człowieka na wyobrażenie i podobieństwo nasze : a niech przełożonym będzie rybom morskim i ptastwu powietrznemu, i bestiom, i wszystkiej ziemi, i nad wszelkim płazy, które sie płaza po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na wyobrażenie swoje: na wyobrażenie Boże stworzył go: mężczyznę i białogłowę stworzył je . I błogosławił im Bóg, i rzekł: Rośnijcie i mnóżcie się, i napełniajcie ziemię, a czyńcie ją sobie poddana: i panujcie nad rybami morskimi, i nad ptastwem powietrznym, i nade wszemi zwierzęty, które sie ruchają na ziemi. I rzekł Bóg: Oto dałem wam wszelkie ziele rodzące nasienie na ziemi i wszelkie drzewa, które same w sobie mają nasienie rodzaju swego, aby wam były na pokarm: i wszystkim źwierzętom ziemnym, i wszystkiemu ptastwu powietrznemu, i wszemu co się rusza na ziemi, i w czymkolwiek jest dusza żywiąca, aby miały, co jeść. I stało sie tak. I widział Bóg wszystkie rzeczy, które był uczynił; i były barzo dobre. I stał się wieczór i zaranek, dzień szósty.
Dokończone są tedy niebiosa i ziemia, i wszystko ich ochędostwo . I dokonał Bóg w dzień siódmy dzieło swoje, które uczynił; i odpoczywał w dzień siódmy od wszelkiego dzieła, które sprawił. I błogosławił dniowi siódmemu, i poświęcił ji, iż weń odpoczywał od wszelkiego dzieła swego, które stworzył Bóg, aby uczynił.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Teksty kultury