profil

Cechy przywódcy

poleca 82% 808 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Cechy Przywódcy

ENTUZJAZM Czy można sobie wyobrazić lidera, któremu brakowałoby entuzjazmu?
INTEGRALNOŚĆ Ta cecha sprawia, że ludzie ufają przywódcy. A zaufanie jest podstawą wszelkich stosunków międzyludzkich, zarówno zawodowych jak i prywatnych. Integralność to nie tylko wewnętrzna spójność osobowa, ale także przywiązanie do pewnych wartości zewnętrznych, jak dobroci i prawdy.
TWARDOŚĆ Przywódcy to częstokroć ludzie wymagający, z którymi niełatwo na co dzień wytrzymać, ponieważ mają duże wymagania. Są uparci i nieustępliwi. Przywódcy powinni cieszyć się szacunkiem, a nie tylko popularnością.
UCZCIWOŚĆ Dobrzy przywódca podchodzą do ludzi w sposób zróżnicowany, ale wszystkich traktują jednakowo. Nikogo nie faworyzują. Są bezstronni w wymierzaniu kar za złą pracę i rozdawaniu nagród za dobrą.
CIEPŁO Sztywniacy nie zostają dobrymi przywódcami. Bycie dobrym przywódcą wymaga zaangażowania serca w takim samym stopniu jak umysłu. Zamiłowanie do pracy i dbałość o ludzi są jednakowo ważne.
POKORA Rzadka cecha, ale charakteryzująca najlepszych przywódców. Jej przeciwieństwem jest arogancja. Kto lubi pracować dla aroganckiego szefa? Oznakami dobrego przywódcy są chęć słuchania innych i brak dominującego ego.
WIARA W SIEBIE Jest to jeden z najważniejszych atrybutów. Ludzie doskonale czują, gdy przywódcy ja w sobie ma. Dlatego też rozwijanie wiary we własne możliwości pomaga w rozwoju umiejętności przywódczych. Uważać trzeba jednak by jej nadmiar nie przerodził się w arogancję.

Wymagania wobec przywódcy idą więc daleko: powinien on przekazywać innym wartości, być wizjonerem, przedsiębiorcą, inicjatorem, mieć dobrą orientację w najróżniejszych sprawach, odznaczać się talentami dyplomatycznymi, być dobrym komunikatorem, dysponować umiejętnością tworzenia sieci kontaktów, występować w roli uczącego się i nauczyciela, wczuwać się w odmienną mentalność, być otwartym na spontaniczne zmiany w organizacji.Maciej Kulikowski
WSM

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Typ pracy