profil

Psychopatologia

poleca 85% 202 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Symptomatologia- nauka zajmujaca się opisem i grupowaniem objawów choroby stanowiac podstawe diagnostyki jedna nie wnikajac w ich przyczyne wyrózniamy wiele dziedzin symptomatologi(chorób przewodu pokarmowego,diagnostyki chorób tarczycy,choró ucha i nosa,zaburzen psychicznych na podstawie objawów klinicznych)

Medycyna psychosomatyczna we GRONEA holistyczne ujecie człowieka w zdrowiu i chorobie nie traktuje się tych zjawisk jako cos odmiennego podejscie takie zajmuje się jednostka od strony biologicznej psychologicznej oraz społecznej.

Medycyna Behawiorystyczna wg. WEISSA dziedzina interdyscyplinarna zajmuje się rozwojem i integracja wiedzy i techniki z zakresu nauk behawiorystycznych i biomedycznych pozwalajacych na zrozumienie zdrowia i choroby oraz zastosowaniu tej wiedzy i technik w prewencji diagnozie i leczeniu i rehabilitacji

Psychologia zdrowia wg. SHERIDANA to całokształt specyficznego oswiato naukowego i profesjonalnego wkładu psychologii jako dyscypliny do promocji i utrzymania zdrowia choroby zapobiegania i leczenia choroba rozpoznania etiologicznych i diagniostycznych czynników zdrowia choroby i zblizonych dysfunkcji a także do analizy i optymalizacji systemu opieki zdrowotnej i kształtowania polityki zdrowotnej.

Psychologia medycyny wg. HESZEN-KLEMNSA psychologiczne aspekty powstania i przebiegu i leczenia chorób somatycznych to znaczy zarówno uwarunkowaniu jak i nastepstwa stanu somatycznego mieszczacych się w sferze procesów psychiocznych osobowosci i zachowaniu człowieka

Psychopatologia-jest to dziedzina psychologi klinicznej dotyczaca teoretycznych założeń zaburzeń psychicznych.W europie oparta jest na ICD10 to jest miedzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowia

Norma-w psychologi i psychiatri to konstrukt naukowy wyznaczajacy granice zachowań normalnych człowieka
Czy dane zachowanie jest normalne ocenia sie w odnieseniu do nastepujacych czynników:
-norma statyczna za normalne uwaza sie to co jest czeste i najbardziej normalne w danej populacji
-norma społeczno-normatywna analizuje sie zachowanie jednostki pod kontem przystosowania do norm i wartosci ogólnie przyjetych w danym społeczenstwie
-norma przystosowawcza za jednostke prawidłowo funkcjonujaca uwaza sie osobe przystosowana do grupy społecznej o satysfakcjonujacymi relaxjami z innymi osoba krytyczna wobec siebie aktywna w rozwiazywanie swoich problemów
Poziom przystosowania do norm:
-zachowanie i styl zycia jednostki przecietne tzn.charakterystyczny dla norm zachowania powszechnego
-spełnienie wyraznie okreslonych powinnosci w społeczenstwie
-norma teoretyczna jest stosowana gdy stan jednostki odnosi sie do ogólnie porzyjetych prawidłowosci lub twierdzen fizjologicznych lub psychologicznych

Zaburzenia psychiczne- to utrudnienie funkcjonowania społecznego lub psychiznego jednostki noszace znamiona cierpienia

Patologia zachowania- ma miejsce wowczasz gdy mozna stwierdzic jednoznacznie cierpienie z powodu wystepowania danego zachowania, trudnosci przystosowania, brak zdolnosci do pracy i utrzymania satysfakcjonujacych kontakktów z ludzmi, nieracjolalnosci i dziwacznosc zachowac, nieprzewidywalnosc zachowani i brak kontroli, zaburzenia myslenia

Zespól stanu pourazowego charakteryzuje sie zaburzeniami snu i nawracajace wspomienia traumy obniza wrazliwosc w stosunku do otoczenia stanu leku i depresji drazliwosc i wybuchy złosci

Stres jest to reakcja organizmu na wszystkie stawiane mu żadania jest procesem nieodłącznie zwiazanym z zyciem człowieka i kazdy zdrowy człowiek go doswiadcza stres w sam sobie nie jest szkodliwy mobilizuje organizm i włacza organizmy obronne przygotowuje do podjecia ucieczki lub walki w chwili zagrozenia jest sygnałem alarmowycm ktory pozwala człowiekowi przetrwać problem

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy