profil

Ściaga Potrzebna ściaga ? Jutro sprawdzian ? Prosze bardzo wystarczy wydrukować i wszystko gra

poleca 83% 922 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Mikołaj Rej Mikołaj Kopernik Unia lubelska

Zygmunt I Stary-był królem Polskim i wielkim księciem litewskim.
Czasy jego panowania to jeden z najświetniejszych okresów kultury
Polski. Władca popierał rozwód sztuki. Był mecenasem architektów,
Malarzy i rzeźbiarzy.
Królowa Bona-z rodu Sforzów była córką księcia Mediolanu i drugą
żoną Zygmunta I. Położyła duże zasługi w rozwoju kultury polskiej
i gospodarki.
Zygmunt II August-ostatni władca dynastii Jagiellonów. Podobnie
Jak jego ojciec opiekował się artystami. Był miłośnikiem i kolekcjonerem
Sztuki. Zgromadził bogatą kolekcję tkanin artystycznych, zbroi i armat.
W testamencie zapisał je Rzeczpospolitej.
Mikołaj Rej-jeden z pierwszych polskich pisarzy, który tworzył w języku ojczystym.
Jan Kochanowski-dał literaturze polskiej nowoczesny język poetycki. Stosując
różnorodne niezwykle bogate formy poetyckie. Uważany jest za jednego
z najwybitniejszych pisarzy polskich.
Andrzej Frycz Modrzewski-w swoim monumentalnym dziele
O poprawie Rzeczpospolitej nakreślił szeroki program naprawy państwa
i panujących w nim stosunków społecznych.
Mikołaj Kopernik-jego dzieło O obrotach niebieskich jest przykładem
że centrum naszego układu planetarnego stanowi słońce a nie Ziemia.
Taką budowę wszechświata nazywamy heliocentryczną.
Kalendarz Gregoriański-wprowadzenie go do Polski 1582r.


OKRES ODRODZENIA charakteryzowało:
-ożywienie kontaktów Polaków z mieszkańcami innych krajów
-zwiększenie licz szkół i liczby wydawanych książek
-zyskanie przez język polski rangi języka literackiego


Daty:
1596r.-została zawarta unia w Brześciu
1525r.-Albrecht Książe pruski złożył Hołd królowi polskiemu
1573r.-uchwalona na sejmie konfederacja warszawska
1lipca 1569r-obydwa państwa zostało połączone unią
realną na zasadzie równości a nie jak dotychczas unią personalną.
1496r.-ograniczono wolność osobistą chłopów
Stosowanie system upraw ziemi.
Arianie nazywani antytrynitarzami lub braćmi polskimi.
Arianie odrzucali istnienie Trójcy Świętej, czyli zaprzeczali
boskiej naturze Chrystusa. Mieli nowatorskie, jak na owe czasy
poglądy społeczne potępiali pańszczyznę, służbę wojskową, karę śmierci
Bracia polscy zostali wygnani z rzeczpospolitej.
Folwarki-duże gospodarstwa rolne
Pańszczyzna-wykonywanie prac w folwarku
Magnaci-nieliczni szlachcice posiadali olbrzymie majątki
Demokracja szlachecka-system rządów


PRZYWILEJE SZLACHECKIE!!
1374r.-Koszyce-Ludwik Węgierski
1430/1433r.-Jedlania Kraków-Władysław Jagiełło
1454r.-NIeszewa Cerekwica Kazimierz Jagiellończyk
1496r.-Piotrków- Jan Olbrach
1505r.-Radom konstytucja Nihil novi-Aleksander Jagiellończyk


Największe sukcesy polityczne Jagiellonów to:
-likwidacja państwa zakonu krzyżackiego
-podporządkowanie Inflant w 1561r.
-zawarcie nowej unii polsko-lubelskiej w 1569r

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty