profil

Prądy morskie

poleca 80% 1875 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
prady morskie

Prądy morskie – to poziome ruchy wody morskiej (lub oceanicznej) wywołane przemieszczaniem dużych objętościowo ilości wód na znaczne odległości i w określonym kierunku.

Rodzaje prądów morskich:
- powierzchniowe – powstają pod wpływem stałych wiatrów (głównie pasatów)
- głębinowe powstają w wyniku różnic gęstości wody wywołanych nierównomiernym nagrzaniem powierzchni mórz i oceanów

Klasyfikacja ze względu na termikę niesionych wód:
- prądy ciepłe – o temperaturze wód niesionych prądem większej niż temperatura wód otaczających. Kierunek: płyną z niższych do wyższych szerokości geograficznych.
- prądy zimne – o temp. wód niesionych prądem mniejszych niż temp. wód otaczających. Kierunek: płyną z wyższych do niższych szerokość geograficznych.

Przebieg prądów zależy od:
- siły Coriolisa – która powoduje odchylenie prądów od właściwego kierunku: w prawo na półkuli północnej i w lewo na półkuli południowej
- rozmieszczenia lądów i mórz
- zarysu linii brzegowej kontynentów
- ukształtowania powierzchni dna oceanicznego

Prądy morskie wpływają na:
- zasolenie wody morskiej
- zawartość tlenu w wodzie morskiej
- barwę wody morskiej
- przezroczystość
- klimat – prądy ciepłe powodują wzrost temperatury i parowania a zimne odwrotnie (El Nino - wywiera wpływ na pogodę na całym świecie)

Prądy morskie dzielimy również na prądy morskie stałe i okresowe. Prądy morskie pływowe występują jako prądy okresowe wskutek działania pływów morskich.
Prądy morskie w każdym oceanie tworzą kręgi cyrkulacyjne, oddzielne dla półkuli północnej i południowej.

W strefie gorącej i ciepłej po zachodniej stronie oceanów, a po wschodniej stronie kontynentów, płyną prądy od równika w stronę biegunów, są więc prądami ciepłymi (np. Kurosiwo, Mozambicki, Brazylijski). Natomiast po wschodniej stronie oceanów, czyli u zachodnich wybrzeży kontynentów prądy płyną ku równikowi, a więc są prądami zimnymi (np. Kalifornijski, Kanaryjski, Benguelski).

W strefach umiarkowanych szerokości jest odwrotnie. Wzdłuż wschodnich wybrzeży kontynentów płyną prądy zimne (np. Prąd Labradowski, Ojasiwo), wzdłuż zachodnich prądy ciepłe (np. Prąd Alaski czy Prąd Zatokowy).

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata