profil

Ludności w polsce

poleca 84% 1535 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Naród- wspólnota ludzka powstała na bazie wspólnych losów historycznych ,mająca podobną kulturę używającą tego samego języka oraz zamieszkującą wspólne terytorium.
2.Społeczeństwo – ludność zamieszkująca tereny danego państwa.
3Ludność- 38,641mln (2001)
4.średnia gęstość zaludnienia 124os/km2
5.Demografia – nauka zajmująca się badaniem zmian ludnościowych, ich opisem, wyjaśnianiem i prognozowaniem
6.Charakterystyka ludności obejmuje:
-strukturę ludności wobec wieku i płci
-skład ludnościowy (narodowościowy)
-zatrudnienie
-wyznanie
-liczbę i średnią gęstość zaludnienia
7.Migracja- wszelkie ruchy ludnościowe
8.Przyrost naturalny – różnica między liczbą urodzeń a liczbą zgonów
9.Przyrost rzeczywisty ludności- różnica między przyrostem naturalnym a saldem migracji ludności
10.Z piramidy ludności wieku i płci:
-odczytać wiek i płeć w konkretnym momencie(np.30 VI 1999r)
-występują różnice liczbowe między grupami wiekowymi: są to wyrwy i wybrzuszenia
-wyrwy i wybrzuszenia świadczą o przyroście lub zmniejszeniu liczby ludności w danym przedziale wiekowym)
-z piramidy możemy odczytać zmiany liczby ludności w 3 charakterystycznych grupach: w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjnym
11.Miarą rozmieszczenia ludności jest gęstość zaludnienia,
12.ludność w Polsce jest rozmieszczona nierównomiernie,( największa gęstość- woj. Śląskie i Małopolskie, najniższa gęstość – podlaskie i warmińsko-mazurskie)
13.Zasięg obszarów ekologicznego zagrożenia wyznacza się na terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń ale o szczególnie wysokim natężeniu.
14.ekumena-teren stale zamieszkiwany
15.Urbanizacja-migracja ze wsi do miast (w 875 miastach Polski mieszka ok. 61,8%ogółu mieszkańców Polski)

1.Naród- wspólnota ludzka powstała na bazie wspólnych losów historycznych ,mająca podobną kulturę używającą tego samego języka oraz zamieszkującą wspólne terytorium.
2.Społeczeństwo – ludność zamieszkująca tereny danego państwa.
3Ludność- 38,641mln (2001)
4.średnia gęstość zaludnienia 124os/km2
5.Demografia – nauka zajmująca się badaniem zmian ludnościowych, ich opisem, wyjaśnianiem i prognozowaniem
6.Charakterystyka ludności obejmuje:
-strukturę ludności wobec wieku i płci
-skład ludnościowy (narodowościowy)
-zatrudnienie
-wyznanie
-liczbę i średnią gęstość zaludnienia
7.Migracja- wszelkie ruchy ludnościowe
8.Przyrost naturalny – różnica między liczbą urodzeń a liczbą zgonów
9.Przyrost rzeczywisty ludności- różnica między przyrostem naturalnym a saldem migracji ludności
10.Z piramidy ludności wieku i płci:
-odczytać wiek i płeć w konkretnym momencie(np.30 VI 1999r)
-występują różnice liczbowe między grupami wiekowymi: są to wyrwy i wybrzuszenia
-wyrwy i wybrzuszenia świadczą o przyroście lub zmniejszeniu liczby ludności w danym przedziale wiekowym)
-z piramidy możemy odczytać zmiany liczby ludności w 3 charakterystycznych grupach: w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjnym
11.Miarą rozmieszczenia ludności jest gęstość zaludnienia,
12.ludność w Polsce jest rozmieszczona nierównomiernie,( największa gęstość- woj. Śląskie i Małopolskie, najniższa gęstość – podlaskie i warmińsko-mazurskie)
13.Zasięg obszarów ekologicznego zagrożenia wyznacza się na terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń ale o szczególnie wysokim natężeniu.
14.ekumena-teren stale zamieszkiwany
15.Urbanizacja-migracja ze wsi do miast (w 875 miastach Polski mieszka ok. 61,8%ogółu mieszkańców Polski)

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata