profil

Stan i rozmieszczenie ludności w Polsce

poleca 85% 1302 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Na świecie żyje blisko 60 mln. Polaków - 38 mln. mieszka w kraju, a ponad 21 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego mieszka poza terytorium naszego kraju. Pod względem liczby ludności Polska zajmuje 34 miejsce w świecie i 6 w Europie.

Podstawowym źródłem informacji o stanie zaludnienia kraju jest Narodowy Spis Powszechny. Ludność na terytorium naszego kraju jest rozmieszczona równomiernie. Najbardziej zaludnione województwa to: mazowieckie, śląskie, i wielkopolskie co stanowi 35% ludności Polski. W 2018 liczba ludności zwiększyła się w 5 województwach, a w 11 zmalała. Według danych GUS (2018) największy dodatni przyrost naturalny odnotowano w województwie: mazowieckim (+18,5 tys.>), małopolskim (+9 tys.>), pomorskim (+8,6 tys.>) i wielkopolskim (+7,5 tys.>), natomiast największy spadek ludności odnotowano w województwie: śląskim (−10,9 tys.>), łódzkim (−9 tys.>), lubelskim (−7 tys.>), świętokrzyskim (−5,1 tys.>) i opolskim (−2,9 tys.>)

Pod koniec 2008 roku ludność Polski szacowana była na 38 135 876 mieszkańców, co dawało gęstość zaludnienia 122 os/km².

Duże dysproporcje w rozmieszczeniu ludności warunkuje wiele czynników natury przyrodniczej, w historycznej i społeczno-gospodarczej. Często ich znaczenie zmienia się w perspektywie historycznej. Na przykład Sudety, przez wieki gęsto zamieszkałe, dziś ulegają wyludnieniu. Przyczyniły się do tego: wyczerpywanie się surowców mineralnych, brak miejsc pracy i niski przyrost naturalny.

Z kolei zachodnie obszary przygraniczne, dotąd słabo zaludnione, w momencie otwarcia granicy stały się terenami atrakcyjnymi dla osadnictwa i rozwoju gospodarczego. W wyniku emigracji, głównie zarobkowej, poza granicami kraju żyje znaczna liczba ludności Polskiego pochodzenia.

Największym skupiskiem ludności w kraju jest Warszawa. W granicach administracyjnych miasta, na powierzchni 495 km2, mieszka 1 mln 700 tys. osób, to w aglomeracji mieszka, zależnie od sposobu liczenia, od 2,6 do 3,5 mln osób, a więc dwa razy więcej. Najgęściej zaludnione jest śródmieście Warszawy, gdzie na 1 km2 przypada 10 tys. mieszkańców, czyli tyle, ile w największych aglomeracjach świata.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Komentarze (5) Brak komentarzy

Dziękuje za pomoc..;)

troszke za mało informacji, ale i tak dziękuje, znalazłam to co chciałam :)))

bardzo mało

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata