profil

Wacław Potocki "Transakcja wojny chocimskiej" – przemowa Chodkiewicza.

poleca 84% 2874 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Chodkiewicz swoją przemowę kieruje do wszystkich Polaków i Litwinów, którym drogie jest dobro ojczyzny – Polski. Do tych, którzy chcą zyskać sławę po zwycięskiej walce z najeźdźcami, którzy są odważni i bohaterscy. Chodkiewicz wzywa każdego patriotę, którego: „serce żywe i krew igra,...”, każdego sarmatę, który wychowany na rycerskich tradycjach stanie do walki.

Hetman Jan Karol Chodkiewicz był dobrym wodzem. Wiemy o tym z historii. Ale taki też obraz wodza przedstawia Wacław Potocki w „Wojnie chocimskiej”. Cechy charakteru przywódczego Chodkiewicza odnajdujemy w przemowie hetmana do rycerstwa, w której wódz wzywa żołnierzy do walki. Wskazuje on na postawę patriotyczną, którą cechuje się każdy sarmata. Wspomina rycerzom, co do nich należy, czego i kogo powinni bronić. Zwraca uwagę na to, że nie wygląd stanowi o wartości wojska, ale bojowe serce i dusza. Poganie wystrojeni w złociste ubiory nie mają tego serca do walki, co polska szlachta. Tamci to tylko rzemieślnicy, którzy myślą o własnej pracy i nie mogą równać się z polskimi wojakami. W ten sposób Chodkiewicz buduje morale swojego wojska.


Powołuje się też na sławną historię polskiego oręża, wspomina zwycięskie walki rycerzy Bolesława Chrobrego. To wszystko ma na celu podtrzymanie ducha bojowego Polaków.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Epoka
Teksty kultury