profil

Analiza porównawcza fragmentów "Gloria victis" Elizy Orzeszkowej i "Kompleksu polskiego" Tadeusza Konwickiego". Skupienie się na osobie Romualda Traugutta.

poleca 85% 357 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wypracowanie jest o tym jak wodz powstania styczniowego Romuald Traugutt był widziany w swych czasach a jak w współczesnych.

W utworze „ Gloria victis” Eliza Orzeszkowa ukazuje postac Romualda Traugutta w sposób kreując go na herosa , bohatera ,który poświęcił wszystko dla ratowania ojczyzny.
O losie Wodza i grupy powstańców opowiadają leśne drzewa, świadkowie walk, cierpień i nadziei ludzkich
Autorka noweli opisywała go porównując do ludzi świętych: ,,Wodzem ich był człowiek świętego imienia, które brzmiało Romuald Traugutt”.
Ten człowiek dla swoich patriotycznych przekonań „ opuścił żonę i dzieci opuścił dostatek i spokój , wszystko..”
Jego poświęcenie dla ojczyzny ukazuje również cytat: „...wziąwszy na ramiona krzyż narodu swego poszedł za idącym ziemią tą słupem ognistym i w nim zgorzał...”. Słowa te świadczą, że Orzeszkowa porównuje Traugutta do Zbawiciela , nadaje mu cechy mesjańskie kreując go przy tym na bohatera romantycznego.
Orzeszkowa kreuje Traugutta na greckiego herosa porównywalnego do Leonidasa - króla Sparty, który poległ podczas obrony Termopili . „...Czy Leonidas wiedział, że gdy wąwóz termopilski trupami hufca swego zasypie, stopa niewoli ziemi greckiej nie dosięże! Jeżeli wiedział, błogo mu było uściełać tę krwawą zaporę i jako pieczęć składać na niej siebie...” Polskiego Leonidasa targają niepewności . „..Ten nie wiedział. W orężnych sprawach ludzkich biegłym był, biegłość ta w dalekowidztwo wzrok mu zaostrzała, spostrzegał wyłaniającą się zza dnia ofiar i boju potworną czarną noc. Jednak szedł i prowadził, bo taką była moc słupa ognistego, który wówczas nad ziemię wzbił się, taką tęsknotą za obiecaną krainą wolności i takim był krzyż narodu jego, ciężki, nieznośny...” . Wódz powstania jest pełen nadziei że walka przyniesie upragnioną wolnośc.
Kreowany jest na męczennika na , można wnioskowac podstawie cytatów „i taki był krzyż narodu jego , ciężki, nieznośny” i „opuścił żonę i dzieci dostatek i spokój, wszystko co pieści, wszystko co raduje i jest życia puentą”
Ma też cechy romantyczne , skłonnośc do buntu i gdyby namalowac jego wizerunek, to namalowano by herosa z jego twarzą i polskim sztandarem w ręku, nie można by też zapomniec o krucyfiksie na szyi a tłem by było zachodzące słońce , znak rychłego upadku .
Wg Elizy Orzeszkowej postac Romualda Traugutta jest wcieleniem cnoty męskiej, rycerskiej i polskiej.

Inaczej przedstawia postac Romualda Traugutta Tadeusz Konwicki w powieści „Kompleks polski „
Jego Romuald Traugutt to człowiek przeciętnego wyglądu „zobaczył swoje odbicie: niewielkiego, chudego mężczyznę w drucianych okularach… i przygładził ciemne włosy przy odstających uszach”, konspirator, nieufny trochę zdenerwowany swoją sytuacją .
Bohater Jana Konwickiego to człowiek przedstawiony na tle prozy życia wracający z podróży i niecierpliwie oczekujący w hotelowym pokoju , na swoją ukochaną .
Bohater „Kompleksu polski’ to bohater tragiczny , niepewny swego losu targany niepokojem o swoja przyszłośc „Myślisz , że los mnie ułaskawi ? Że schwytają mnie jutro i ześlą na Sybir miast powiesic za miesiąc za rok” Jest jednak jeszcze pełen nadziei , że może jeszcze coś zdziałac , jednak wiara że naród odzyska wolnośc jest coraz słabsza „ oddadzą paszport i jutro pojadę do Warszawy objąc dyktaturę nie istniejącego państwa”
Sam Traugutt nie uważa się za bohatera swoje życie , patriotyzm , poświęcenie i oddanie dla ojczyzny kwituje krótko „ Mówię tak jak jest. Jak wypadało życ”
Według niego historię tworzą nie bohaterowie , ale zwykli anonimowi ludzie a ich nazwiska ich przywódców zachwuje się dla pamięci, dla otuchy , dla pokrzepienia serc.
Romuald Traugutt jest świadomy nieuchronnej przegranej a jednak gotowy jest „ruszyc naprzeciw śmierci”
W jego zachowaniu nie widac herosa, raczej romantyka który widzi całe zło świata.
Tytuł „Kompleks polski” pokazuje słabości Polaków a obraz bohatera byłby zwykłym wizerunkiem człowieka.

Mimo , że w tak różny sposób pokazana jest w obu utworach postac Romualda Traugutta to zarówno jedna jak i druga ukazuje cechy bohatera takie jak patriotyzm , odwaga, walecznośc.
W każdej epoce bohatera kreuje się inaczej zależności od potrzeb społeczeństwa pisze się ku pokrzepieniu serc lub by nie zapomniano o historii i walce o niepodległośc .


Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty