profil

Tekst w stylu biblijnym

poleca 90% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Objawienie słowa pana w mieście Utopia.

1. I wezwał pan do miasta zwanego Utopia, wszystkich z ludzi największych. Aby słowo swoje im prawem nadać i aby przestrzegali go zawsze i wszędzie, gdziekolwiek noga by ich stanąć miała i jakąkolwiek sytuację spotkać by mieli na swej drodze. Bo słowo pana jest prawem a imię Jego pieczęcią i wyrokiem tego prawa.
2. Zebrali się tedy w Utopi Królowie wszystkich narodów ziemskich, książęta z państw tych królów, książęta plemion, książęta oddziałów służących królom i dowódców nad tysiącami, i setników, zarządcy mienia i ruchomości do królów należących, i synowie tych królów i ważniejsi dworzanie, i ważniejsi rycerze, i wojownicy wszyscy w liczbie dziewięciuset tysięcy.
3. I stanęli oni przed obliczem Pana na głównym placu tego miasta, i trwożyli się i pytali nawzajem jaka to nauka ma płynąć wprost z ust Pana do ich uszu i jakie to prawo ma być im zwiastowane. A każdy z nich przybył tu wiedząc tyle tylko, że z ust pana nakaz otrzymają.
4. Kiedy tak stali niepewności siejąc miedzy sobą zjawił się archanioł i rzekł do nich: nie trwóżcie się, bowiem nie na darmo tu przychodzicie, i nie po naganę a naukę. A jasność taka biła od niego i słowa z taką mocą płynęły do nich, że słyszeli je bardziej w głowach swoich niż w uszach. Umilkli zatem wszyscy a archanioł w te słowa do nich mówił:
5. Słuchajcie zatem słowa Pana bo ono jest prawem a imię Pana pieczęcią i wyrokiem tego prawa. Słuchajcie zatem i przestrzegajcie słów jego które teraz usłyszycie.
6. I słuchali wszyscy w liczbie dziewięciuset tysięcy a on mówił w te słowa: Wszyscy ludzie rodzą się równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.
7. Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności jakie w danym kraju mają zwyczaj obowiązywać bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, poglądów politycznych, wyznania, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu lub różnicy, która oddzielać by go miała od innych. Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w zależności od sytuacji politycznej, prawnej lub międzynarodowej kraju lub obszaru, do którego dana osoba przynależy, bez względu na to, czy dany kraj lub obszar jest niepodległy, czy też jest lennym innego, nie rządzi się samodzielnie lub jest w jakikolwiek sposób ograniczony w swej niepodległości.
8. Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby... Tymi słowami przemawiał do nich aż dzień minął i kolejny nastał i ten minął i powstał kolejny i minął. A słowa jego tak głęboko przemawiały do nich, że każdy z dziewięciuset tysięcy jakie zgromadził Pan na placu miasta Utopia pamiętał je i mógł powtórzyć nie zapisując ich ani też nie starając się ich w żaden sposób zapamiętać. A cały czas ten stali oni nie czując ni bólu nóg ni głodu ni zmęczenia. A słowa pana były dla nich jak strawa a ton głosu archanioła jak woda. A treść słów jego były dla nich jak koc Ciepły i jak namiot przewiewny, które od gorąca dnia i mrozu nocy ich chroniły.
9. Po czasie tym archanioł rzekł do nich w te słowa: idźcie teraz do domu, a gdy tam dotrzecie spiszcie te prawa i rozdajcie je ludziom bo skarp to wasz największy, który to ludziom narodów swoich zanosicie. I strzeżcie skarbu tego przed zapomnieniem, zniszczeniem i nieprzestrzeganiem a będziecie wtedy błogosławieni przez pana waszego. Idźcie.
10. Poszli zatem, a każdy z nich w sercu niósł to co na placu tym usłyszał. Niektóre serca lekką miały drogę powrotną, inne gnuśne które czerw toczył obumierały po drodze i upadały na duchu, tak wielką siłę i ciężar słowa te stanowiły.
11. I dotarli do domów swoich w krajach swoich wśród ludu swego i osiedli tam w szczęściu bądź nieszczęściu swoim. A tym którzy nakaz Pana spełnili błogosławił On i w szczęściu panowali na tronach swoich.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata
Teksty kultury