profil

Kartogram zaludnienia w Polsce - Wnioski

poleca 83% 817 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

I grupa: województwa najrzadziej zaludnione:
Warmińsko-Mazurskie (województwo najrzadziej zaludnione, czwarte pod względem powierzchni, odsetek ludności miejskiej w województwie wynosi 60,2% (9. miejsce w Polsce), istnieją dwa miasta na prawach powiatu, udział woj. w tworzeniu PKB - 2.8 %; osoby pracujące stanowią 28.1 % wszystkich osób w wieku produkcyjnym, z czego 26.6 % zatrudnionych jest w rolnictwie, 26.1 % w przemyśle, 29.3 % w usługach; stopa bezrobocia wynosi 27.4 % (najwięcej w Polsce), przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 1981 PLN; duże zalesienie obszaru, występuje bardzo wiele jezior polodowcowych;), Podlaskie (drugie najrzadziej zaludnione województwo w Polsce, 6. miejsce pod względem powierzchni, ludność miejską stanowi ponad 58 % ogółu, istnieją 3 miasta na prawach powiatu, udział w tworzeniu PKB 2.4 %, pracujący 25.9 %, z czego 46.4 % zatrudnionych w rolnictwie, 16.8 % w przemyśle i 21.7 % w usługach, stopa bezrobocia 14 %, przeciętne wynagrodzenie brutto 1974 PLN, obszar gęsto zalesiony, krótki okres wegetacyjny, 34 % obszaru objęte jest ochroną prawną), Lubuskie (13. miejsce pod względem powierzchni, odsetek ludności miejskiej w województwie wynosi 64.7 %, dwa miasta na prawach powiatu, udział w tworzeniu PKB: 2.4 %, procent pracujących: 29.4, z czego 17.9 % to zatrudnieni w rolnictwie, 29.3 % w przemyśle i 34.6 % w usługach, bezrobocie 25,3 % średni miesięczny dochód 1951 PLN, występują rozległe bory oraz puszcze, część gospodarki zrestrukturyzowana, zmodernizowana i sprywatyzowana), Zachodniopomorskie (69.6 % - ludność miejska, 3 miasta na prawach powiatu, udział województwa w tworzeniu PKB: 4.5 %, 28.4 % - ludność pracująca, z czego w rolnictwie zatrudnionych jest 15.5 %, w przemyśle 27.7 %, a w usługach 38.6 %; bezrobocie: 26 %, średnie miesięczne wynagrodzenie 2126 PLN, liczne jeziora i wzgórza morenowe, gleby średnio i słabo urodzajne), Lubelskie (ludność miejska 46.9 %, cztery miasta na prawach powiatu, 4-procentowy udział w tworzeniu PKB, pracujący stanowią 25.6 % ludności w wieku produkcyjnym, z czego 52 % (najwięcej w kraju) zatrudnionych jest w rolnictwie, 15.2 % (najmniej w kraju) w przemyśle i 18.6 % (również najmniej w kraju) w usługach; stopa bezrobocia wynosi 14.7 %, średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 1972 PLN, bardzo duże zalesienie, liczne jeziora krasowe, gleby należą do najlepszych w kraju)

II grupa: województwa średnio zaludnione:
Świętokrzyskie (pow. 28 308 km2, ludność miejska stanowi 45.8 % ogółu, jedno miasto na prawach powiatu, udział w tworzeniu PKB: 2.6 %, pracujący 26.6 %, z czego 49 % w rolnictwie, 18.7 % w przemyśle i 19.6 % w usługach; stopa bezrobocia wynosi 17.4 %, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 2023 zł; rozwinięty różnorodny, lecz dość słabo zmodernizowany, sprywatyzowany przemysł i duże zanieczyszczenie powietrza), Opolskie (najmniejsze pod względem powierzchni, 52.3 % ludności to mieszkańcy miast; jedno miasto na prawach powiatu; udział województwa w tworzeniu PKB: 2.3 %; procent pracujących 28, z czego 28.5 % w rolnictwie, 28.2 % w przemyśle, 26.8 % w usługach; bezrobotni stanowią 18.4 % ludzi w wieku produkcyjnym; 2076 PLN – średnie miesięczne wynagrodzenie brutto), Wielkopolskie (ludność miejska to 57.7 % ogółu, 4 miasta na prawach powiatu, 9.2 % udziału w tworzeniu PKB (3. miejsce w Polsce); pracujący stanowią 35.1 % ogółu ludności w wieku produkcyjnym, z czego 25.9 % zatrudnionych jest w rolnictwie, 29.9 % w przemyśle i 30.4 % w usługach; bezrobotni stanowią 15.4 % ludzi w wieku produkcyjnym; średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 2116 PLN; lasy zajmują ok. 50 % powierzchni, przemysł rozwija się, przybywa miejsc pracy), Kujawsko-Pomorskie (62.2 % to ludność miejska, 4 miasta na prawach powiatu, udział w tworzeniu PKB: 4.9 %, z czego 26.3 % w rolnictwie, 28.6 % w przemyśle i 29.3 % w usługach; stopa bezrobocia wynosi 21.8 %; średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 2000 PLN; przemysł rozwija się, przybywa oczyszczalni ścieków, dba się o środowisko), Podkarpackie (41 % ludności mieszka w miastach, 4 miasta na prawach powiatu, udział w tworzeniu PKB: 3.9 %; pracujący: 29.5 %, z czego 47.3 % w rolnictwie, 20.6 % w przemyśle i 19.3 % w usługach; bezrobocie: 15.8 %; średnie wynagrodzenie: 1935 PLN - najmniejsze w Polsce), Pomorskie (68.3 ludności woj. mieszka w miastach; istnieją 4 miasta na prawach powiatu, a udział województwa w tworzeniu PKB wynosi 5.7 %; pracujący stanowią 32 % ludności produkcyjnej, z czego 15.5 % zatrudnionych jest w rolnictwie, 30.1 % w przemyśle, a 36.6 % w usługach; 20.9 % jest bezrobotnych, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 2205 PLN)

III grupa: województwa gęsto zaludnione:
Łódzkie (64.8 % ludności mieszka w miastach, 3 miasta na prawach powiatu, 6.2-procentowy udział w tworzeniu PKB; pracuje 30.8 ludzi w wieku produkcyjnym, z czego 32.5 % w rolnictwie, 26.7 % w przemyśle i 26.4 % w usługach; bezrobotni: 17.7 %; 2179- średnie miesięczne wynagrodzenie brutto), Mazowieckie (64.2 % ludności mieszka w miastach, największa liczba gmin i powiatów, największa powierzchnia, najwiękdzy udział w tworzeniu PKB (20.5 %), największa ilość pracujących (39.9 %), z czego 24.9 % w rolnictwie, 22.2 % w przemyśle i 38.7 % (najwięcej w kraju); najmniejsze bezrobocie - 13.3 %; największe średnie wynagrodzenie: 3148 PLN), Dolnośląskie (ludność miejska: 71.5 %, 4 miasta na prawach powiatu, udział w tworzeniu PKB 7.8 %; pracujący: 32.1 %, z czego 16.1 % pracuje w rolnictwie, 30.4 % w przemyśle i 35.3 w usługach, a bezrobotni stanowią 21.8 %; a średnie wynagrodzenie wynosi 2640 PLN), Małopolskie (50.4 % ludności mieszka w miastach, istnieją 3 miasta na prawach powiatu, a udział województwa w tworzeniu PKB wynosi 7.2 %; pracujący stanowią 30 % ludzi w wieku produkcyjnym, z czego 35.9 % zatrudnionych jest w rolnictwie, 22.7 % w przemyśle i 26.7 % w usługach, bezrobotni stanowią 13.4 % ludzi w wieku produkcyjnym, natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 2119 PLN), Śląskie (najbardziej zaludnione województwo w kraju, rozwnięty przemysł wydobywczy, duże skażenie środowiska, 79,3 % ludności mieszka w miastach, istnieje 19 miast na prawach wojewódzkich (największa ilość w kraju), 13.7 % - udział w tworzeniu PKB, 36.8 % ludności w wieku produkcyjnym stanowią pracujący, z czego 12.2 zatrudnionych jest w rolnictwie, 37.7 % w przemyśle (najwięcej w kraju) i 34.6 % w usługach, bezrobocie wynosi 16.1%, a średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 3129 PLN (druga pozycja w kraju).

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty