profil

Mapa jako żródło informacji geograficznej

poleca 85% 271 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Mapa to obraz Ziemii lub jej wycinka, przedstawiony na płaszczyźnie w odpowiedniej skali i siatce kartograficznej przy pomocy znaków i barw.

Plan różni się tym od mapy że nieuwzględnia zniekształcenia obrazu wynikającego z kulistosci Ziemii, nie ma siatki kartograficznej.

Siatka kartograficzna - układ południków i równoleżników na mapie

Siatki
* wiernoodległosciowe - zniekształcone kąty i powierzchnie
* wiernopowierzchniowe - zniekształcone odległosci i katy
* wiernokatne - znieksztalcone powierzchnie i odległosci
* zniekształcone - zdeformowane katy, powierzchnie i odległosci
^ azymutalne - 1 punkt stycznosci
^ stożkowe
^ walcowe (wiernokatna)

SKALA - informuje nas ile razy dany obszar został pomniejszony
# wielkoskalowe (topograficzne) do 1:200000 np. 1:50000
# średnioskalowe (przeglądowo-topograficzne) 1:200000 - 1:1000000
# małoskalowe od 1: 1000000
/ liczbowa 1:10000
/ mianowana 1cm-10 km
/ podziałka liniowa

Generalizacja - uogólnienie, pominięcie mało ważnych elementów ( z wielkoskalowej na maloskalową)

Podział map ze względu na treść
- ogólnogeograficzna (np. mapa polityczna)
- tematyczna (np. roczne opady w Europie)

Kartograficzne metody przedstawiania zjawisk
* ilościowe - informuja o natężeniu zjawiska np. gęstość zaludnienia
- kropkowa
- izorytmiczna (izolinie łaczą te same wartosci)

- kartodiagram
- kartogram
* jakosciowe - fakt istnienienia zjawiska
- sygnatury (punktowe i liniowe)
- powierzchniowe
- zasięgu

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata