profil

Otrzymywanie metali żelaznych.

poleca 85% 596 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Plan metodyczny z techniki dla klasy 1 Gimnazjum
Prowadzący: Marcin Lewandowski
Temat: Otrzymywanie metali żelaznych, podział, właściwości i zastosowanie.
Czas: 45 minut
Cele:
Kategoria A:
· Uczeń potrafi nazwać co najmniej dwa elementy składowe wielkiego pieca,
· Uczeń potrafi nazwać co najmniej dwa produkty wielkiego pieca,
Kategoria B:
· Uczeń potrafi wyjaśnić przebieg procesu wytopu surówki,
· Uczeń potrafi wyjaśnić pojęcia: surówki, żeliwa, staliwa i metali żelaznych.
Kategoria C:
· Uczeń umie scharakteryzować właściwości stali, żeliwa.
· Uczeń umie określić stopień przydatności żeliwa i stali do zastosowań konstrukcyjnych.
Postawy:
· Zadowolenie ze zdobycia wiadomości przydatnych w przyszłej edukacji,
· Świadomość dbania o recykling przedmiotów z metali w celu ochrony naturalnych złóż rud przed nadmierną eksploatacją.

Metody nauczania: pokaz z opisem.
Strategie: A – (asocjacyjna).
Typ lekcji: Poznawcza
Formy pracy:
· Zbiorowa.
Pomoce dydaktyczne:
· przestrzenne: - gablota (wielki piec).
· Płaszczyznowe:
- karty z własnościami i zastosowaniem metali,
- zeszyty

Podoba się? Tak Nie