profil

Władcy Polski.

poleca 81% 1123 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Władcy Polski – lista wszystkich władców Polski
Dynastia Piastów (do 1370)
• IX wiek – Siemowit
• IX-X wiek – Lestko (Leszek) (syn)
• X wiek – Siemomysł (syn)
• ok. 960-992 – Mieszko I
• 992-1025 – Bolesław I Chrobry (król 1025)
• 1025-1031 – Mieszko II Lambert (król 1025-1031)
• 1031 – Bezprym
• 1032-1034 – Mieszko II Lambert (ponownie, książę)
• 1034(?) – 1058 – Kazimierz I Odnowiciel
• 1058-1079 – Bolesław II Śmiały (król 1076-1079)
• 1079-1102 – Władysław I Herman
• 1102-1107 – Zbigniew
• 1102-1138 – Bolesław III Krzywousty
Rozbicie dzielnicowe – na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego kraj został podzielony na dzielnice, a najwyższym z książąt miał być książę zwierzchni (senior, najstarszy z dynastii)* zasada senioratu została zarzucona wraz z wyborem Kazimierza Sprawiedliwego na władcę stołecznego Krakowa.
• 1138-1146 – Władysław Wygnaniec (książę zwierzchni)
• 1146-1173 – Bolesław IV Kędzierzawy (książę zwierzchni)
• 1173-1177 – Mieszko III Stary (książę zwierzchni)
• 1177-1194 – Kazimierz II Sprawiedliwy (książę krakowski)
• 1194-1202 – Leszek Biały (książę krakowski)
• 1202 – Władysław Laskonogi
• 1202-1210 – Leszek Biały (książę krakowski)
• 1210-1211 – Mieszko Plątonogi
• 1211-1227 – Leszek Biały
• 1227-1229 – Władysław Laskonogi
• 1229-1232 – Konrad I Mazowiecki
• 1232-1238 – Henryk I Brodaty (książę krakowski)
• 1238-1241 – Henryk II Pobożny (książę krakowski)
• 1241-1243 – Konrad I Mazowiecki (książę krakowski)
• 1243-1279 – Bolesław V Wstydliwy (książę krakowski)
• 1279-1288 – Leszek II Czarny
• 1288-1290 – Henryk IV Probus (książę krakowski)
Królowie czescy z dynastii Przemyślidów
• 1291-1305 – Wacław II (król 1300-1305)
• 1305-1306 – Wacław III (król 1305-1306)
Zjednoczona monarchia Piastów
• 1290-1296 – Przemysł II (od 1273 książę poznański, od 1279 książę wielkopolski, w 1290 książę krakowski (później używał tytułu księcia bez sprawowania kontroli nad dzielnicą), od 1294 książę pomorski, od 1295 – król)
• 1306-1333 – Władysław I Łokietek (książę do 1300, 1305-1320 książę krakowski, od 1320 król (każdy jego następca był już królem)
• 1333-1370 – Kazimierz III Wielki

Dynastia Andegawenów (1370-1399)
• 1370-1382 – Ludwik Węgierski
• 1384-1399 – Jadwiga (z tytułem król Polski)

Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
• 1386-1434 – Władysław II Jagiełło
• 1434-1444 – Władysław III Warneńczyk
• 1447-1492 – Kazimierz IV Jagiellończyk
• 1492-1501 – Jan Olbracht
• 1501-1506 – Aleksander Jagiellończyk
• 1506-1548 – Zygmunt I Stary
• 1548-1572 – Zygmunt II August (koronowany w 1530)

Królowie elekcyjni (1573-1795)
• 1573-1575 – Henryk III Walezy
• 1576-1586 – Stefan Batory
• 1587-1632 – Zygmunt III Waza (z dynastii Wazów)
• 1632-1648 – Władysław IV Waza (z dynastii Wazów)
• 1648-1668 – Jan II Kazimierz (z dynastii Wazów)
• 1669-1673 – Michał Korybut Wiśniowiecki
• 1674-1696 – Jan III Sobieski
• 1697-1706 – August II Mocny (z dynastii Wettinów)
• 1704-1709 – Stanisław Leszczyński (narzucony przez Szwecję)
• 1709-1733 – August II Mocny (ponownie)
• 1733-1736 – Stanisław Leszczyński (usunięty przez mocarstwa ościenne)
• 1733-1763 – August III (z dynastii Wettinów* narzucony przez sąsiadów)
• 1764-1795 – Stanisław August Poniatowski

Okres pod zaborami (1795-1918)
• 1807-1815 – Fryderyk August (książę warszawski z dynastii Wettinów, władca Księstwa Warszawskiego i Saksonii)
"Kongresówka"
• 1815-1825 – Aleksander I Romanow (król polski z dynastii Romanowów, władca Królestwa Polskiego i Rosji)
• 1825-1831 – Mikołaj I Romanow (król polski z dynastii Romanowów, władca Królestwa Polskiego i Rosji, koronowany na króla polskiego 1829, zdetronizowany przez Sejm 25. 01 1831)
Królestwo Polskie powołane aktem 5 listopada
• 1916-1917 – Tymczasowa Rada Stanu
• 1917 – Komisja Przejściowa Tymczasowej Rady Stanu
• 1917-1918 – Rada Regencyjna Królestwa Polskiego w składzie: Aleksander Kakowski, Zdzisław Lubomirski, Józef Ostrowski
Wielkopolska
• 1815-1831 – Antoni Henryk Radziwiłł – książę namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego sprawujący władzę w imieniu Fryderyka Wilhelma III, króla Prus
• 1918-1919 – Naczelna Rada Ludowa – skupiała działaczy z całego zaboru pruskiego
Galicja
• 1918-1919 – Polska Komisja Likwidacyjna
• 1918-1919 – Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego

od 1918 – republika

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty