profil

Władcy Polski - lista wszystkich władców Polski

poleca 82% 1568 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Dynastia Piastów (do 1370)


- IX wiek – Siemowit
- IX-X wiek – Lestko (Leszek) (syn)
- X wiek – Siemomysł (syn)
- ok. 960-992 – Mieszko I
- 992-1025 – Bolesław I Chrobry (król 1025)
- 1025-1031 – Mieszko II Lambert (król 1025-1031)
- 1031 – Bezprym
- 1032-1034 – Mieszko II Lambert (ponownie, książę)
- 1034(?) – 1058 – Kazimierz I Odnowiciel
- 1058-1079 – Bolesław II Śmiały (król 1076-1079)
- 1079-1102 – Władysław I Herman
- 1102-1107 – Zbigniew
- 1102-1138 – Bolesław III Krzywousty

Rozbicie dzielnicowe – na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego kraj został podzielony na dzielnice, a najwyższym z książąt miał być książę zwierzchni (senior, najstarszy z dynastii)* zasada senioratu została zarzucona wraz z wyborem Kazimierza Sprawiedliwego na władcę stołecznego Krakowa.
- 1138-1146 – Władysław Wygnaniec (książę zwierzchni)
- 1146-1173 – Bolesław IV Kędzierzawy (książę zwierzchni)
- 1173-1177 – Mieszko III Stary (książę zwierzchni)
- 1177-1194 – Kazimierz II Sprawiedliwy (książę krakowski)
- 1194-1202 – Leszek Biały (książę krakowski)
- 1202 – Władysław Laskonogi
- 1202-1210 – Leszek Biały (książę krakowski)
- 1210-1211 – Mieszko Plątonogi
- 1211-1227 – Leszek Biały
- 1227-1229 – Władysław Laskonogi
- 1229-1232 – Konrad I Mazowiecki
- 1232-1238 – Henryk I Brodaty (książę krakowski)
- 1238-1241 – Henryk II Pobożny (książę krakowski)
- 1241-1243 – Konrad I Mazowiecki (książę krakowski)
- 1243-1279 – Bolesław V Wstydliwy (książę krakowski)
- 1279-1288 – Leszek II Czarny
- 1288-1290 – Henryk IV Probus (książę krakowski)

Królowie czescy z dynastii Przemyślidów


- 1291-1305 – Wacław II (król 1300-1305)
- 1305-1306 – Wacław III (król 1305-1306)

Zjednoczona monarchia Piastów


- 1290-1296 – Przemysł II (od 1273 książę poznański, od 1279 książę wielkopolski, w 1290 książę krakowski (później używał tytułu księcia bez sprawowania kontroli nad dzielnicą), od 1294 książę pomorski, od 1295 – król)
- 1306-1333 – Władysław I Łokietek (książę do 1300, 1305-1320 książę krakowski, od 1320 król (każdy jego następca był już królem)
- 1333-1370 – Kazimierz III Wielki

Dynastia Andegawenów (1370-1399)


- 1370-1382 – Ludwik Węgierski
- 1384-1399 – Jadwiga (z tytułem król Polski)

Dynastia Jagiellonów (1386-1572)


- 1386-1434 – Władysław II Jagiełło
- 1434-1444 – Władysław III Warneńczyk
- 1447-1492 – Kazimierz IV Jagiellończyk
- 1492-1501 – Jan Olbracht
- 1501-1506 – Aleksander Jagiellończyk
- 1506-1548 – Zygmunt I Stary
- 1548-1572 – Zygmunt II August (koronowany w 1530)

Królowie elekcyjni (1573-1795)


- 1573-1575 – Henryk III Walezy
- 1576-1586 – Stefan Batory
- 1587-1632 – Zygmunt III Waza (z dynastii Wazów)
- 1632-1648 – Władysław IV Waza (z dynastii Wazów)
- 1648-1668 – Jan II Kazimierz (z dynastii Wazów)
- 1669-1673 – Michał Korybut Wiśniowiecki
- 1674-1696 – Jan III Sobieski
- 1697-1706 – August II Mocny (z dynastii Wettinów)
- 1704-1709 – Stanisław Leszczyński (narzucony przez Szwecję)
- 1709-1733 – August II Mocny (ponownie)
- 1733-1736 – Stanisław Leszczyński (usunięty przez mocarstwa ościenne)
- 1733-1763 – August III (z dynastii Wettinów* narzucony przez sąsiadów)
- 1764-1795 – Stanisław August Poniatowski

Okres pod zaborami (1795-1918)


- 1807-1815 – Fryderyk August (książę warszawski z dynastii Wettinów, władca Księstwa Warszawskiego i Saksonii)
"Kongresówka"
- 1815-1825 – Aleksander I Romanow (król polski z dynastii Romanowów, władca Królestwa Polskiego i Rosji)
- 1825-1831 – Mikołaj I Romanow (król polski z dynastii Romanowów, władca Królestwa Polskiego i Rosji, koronowany na króla polskiego 1829, zdetronizowany przez Sejm 25. 01 1831)
Królestwo Polskie powołane aktem 5 listopada
- 1916-1917 – Tymczasowa Rada Stanu
- 1917 – Komisja Przejściowa Tymczasowej Rady Stanu
- 1917-1918 – Rada Regencyjna Królestwa Polskiego w składzie: Aleksander Kakowski, Zdzisław Lubomirski, Józef Ostrowski
Wielkopolska
- 1815-1831 – Antoni Henryk Radziwiłł – książę namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego sprawujący władzę w imieniu Fryderyka Wilhelma III, króla Prus
- 1918-1919 – Naczelna Rada Ludowa – skupiała działaczy z całego zaboru pruskiego
Galicja
- 1918-1919 – Polska Komisja Likwidacyjna
- 1918-1919 – Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego

od 1918 – republika

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (5) Brak komentarzy

no naprawdev niezla ale zeby jeszce byly konflikty z sasiadami wypisane w latach ich panowania to byloby fantastycznie

ehh, więcej ich matka nie miała :/

Bardzo fajna praca przyda mi się na konkurs.

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 3 minuty

Typ pracy