profil

Powstanie Styczniowe

drukuj
poleca 85% 338 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Powstanie Listopadowe Przyczyny wybuchu
Możliwość interwencji Rosji, wobec rewolucji we Francji i Belgii
Groźba wyprowadzenia wojska Polskiego z kraju
Groźba wykrycia spisku przez policję Rosyjską Wzrastający ucisk Rosjan w stosunku do narodu Polskiego
Imienny pobór do wojska rosyjskiego tzw. branka
Liberalizacja polityki rosyjskiej wobec Polski
Powstanie skierowane jest przeciwko ROSJI
Tereny objęte powstaniem
Królestwo Polskie , Litwa część Ukrainy i Białorusi Królestwo Polskie , Litwa , Białoruś oraz część Ukrainy
Czas wybuchu
29.11.1830 – październik 1831 22.01.1863 – wiosna 1864
Dyktatorzy powstania
Wysocki , Chłopicki , Skrzynecki , Krukowiecki , Rybiński ,Umiński Mierosławski , Langiewicz , Traugutt , Borelowski , Czachowski , Hauke-Bosak , Sierakowski , Kurokski , Wróblewski


Rodzaj walki
Wprost na polu bitwy Partyzantka
Ważniejsze bitwy
Stoczek 14.02.1831r Drewnicki
Grochów 24 i 25.02.1831
Dębe Wielkie 31.03 1831
Iganie 10.04.1831
Ostrołęka 26.05 1831
Warszawa 6.09.1831
Kapitulacja Modlina 9.10.1831
Kapitulacja Zamościa 21.10.1831 Miechów 17.02.1863 Krukowski
Małgoszczanka 24.02.1863 Langiewicz
Chrobrze i Grochowiska 17-18.03.1863 Langiewicz
Żyrzyn 8.08.1863 Hedenrich
Lubienia Iłża 17.01.1864 Kalita
Podlasie jesień1864 Ks. Brzóska
Warstwy społeczne biorące udział w powstaniu
Wojsko , podchorąży Ziemiaństwo , chłopi
Brak pomocy z zewnątrz
Represje po upadku powstania
Statut Organiczny (1832):
Likwidacja: konstytucji , wojska , sejmu , Rady Stanu
Wprowadzono rosyjski kodeks karny , system wag i miar oraz rosyjską monetę
Zlikwidowano Polskie Ministerstwo Oświaty
Zmniejszono liczbę seminariów i powołań kapłańskich
Zlikwidowano Uniwersytet Warszawski ,szkoły średnie
natomiast cenne zbiory biblioteczne wywieziono w głąb Rosji
Województwa zamieniono na gubernie
Wprowadzono granicę celną pomiędzy Królestwem a Rosją
Represje dotknęły również Unitów. Zlikwidowano Komisję Spraw Wewnętrznych, Radę Stanu, Komisję Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Komisję Skarbu, Komisję Sprawiedliwości oraz Bank Państwa
Zniesiono odrębny budżet
Utrzymanie stanu wojennego (system praw wyjątkowych )
Wprowadzenie urzędu generała-gubernatora
Ścisła kontrola nad stowarzyszeniami oraz cenzura
Zrusyfikowano szkolnictwo średnie
Szkołę Główną przekształcono w uniwersytet rosyjski
Zabrano wiele majątków ziemskich rozdając je ludziom zasłużonym w tłumieniu powstania
Na ziemiaństwo nałożono kontrybucję w wysokości 20 mln rubli
Zmieniono nazwę Królestwa Polskiego na Kraj Nadwiślański


Załączniki:
Polecasz? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
14.5.2007 (03:52)

sorki ale to jest zbyt poplątane i napisane chaotycznie fajnie z tymi datami, ale w ogóle nie ma tu wiadoosci. w tytule pisze powstanie styczniowe a zaraz pod tym pisze "przyczyny powstania listopadowego:/:/"

Historia Polski