profil

Arabowie

poleca 84% 1154 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ARABOWIE- ludy pochodzenia semickiego, zamieszkujące Półwysep Arabski (południowo-zachodnia część Azji). Nazywali siebie BEDUINAMI- synowie pustyni.
WARUNKI GEOGRAFICZNE- pustynia, żyzne gleby i tereny nadmorskie, liczne szlaki handlowe, na skrzyżowaniach których powstawały miasta.
ZAJĘCIA LUDNOŚCI- hodowla wielbłądów, owiec i kóz, handel.
RELIGIA- ISLAM- poddanie się woli bożej
Początkowo Arabowie wierzyli w siły przyrody (wierzenia asrobiologiczne). Następnie wierzenia zwróciły się w stronę oddawania czci czarnemu kamieniowi KAABA, który znajdował się w Mekce. Wierzyli, że Abraham otrzymał ten kamień od Archanioła Gabriela.
Islam była to religia monoteistyczna, łączyła ze sobą szereg elementów zapożyczonych z religii chrześcijańskiej i judaistycznej. Wiara w jednego boga Allacha, który objawia się ludziom przez proroków, została stworzona w VII wieku przez Mahometa (Nie ma boga prócz Allacha, a Mahomet jest jego prorokiem). Mahomet (ur. ok. 569-570) był kupcem z Mekki. W wieku 6 lat został sierotą i jego wychowaniem zajął się stryj. W wieku 20 lat ożenił się z bogatą wdową Hadżidża. Nie musząc pracować oddał się kontemplacji- rozmyślał w pieczarach niedaleko Mekki.
610- Mahometowi ukazuje się Archanioł Gabriel, który objawia mu, że:
o jest on prorokiem;
o ma zjednoczyćo Arabów;
o ma przekazaćo zasady wiary Islamu.
622- HIDŻRA (wyjście)- ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny. Data uważana za początek ery muzułmańskiej (kalendarz arabski); podporządkowanie plemion z Arabii, budowa państwa teokratycznego (połączenie władzy świeckiej i duchowej) ze stolicą w Mekce;
630- Mahomet podbija Mekkę;
632- śmierć Mahometa (KALIFOWIE- następcy Mahometa).
KORAN- Święta księga muzułmanów. Składa się ze 144 sur (rozdziałów), w których zawarto prawdy wiary (od 2 do 286 wierszy w jednej surze). Koran spisał Zalib ibn Talib. Oprócz Koranu obowiązywała SUNNA- zawierała prawo, sposób postępowania.
Zasadą Islamu jest wiara w życie pozagrobowe i sąd ostateczny, stąd obowiązujące nakazy:
Wiara w jednego boga- Allacha, Mahomet jest jego prorokiem.
Modlitwa 5 razy dziennie w stronę Mekki.
Jałmużna.
Post w miesiącu Ramadan- powstrzymanie się od jedzenia i picia od wschodu do zachodu słońca.
Pielgrzymka do Mekki.
Życie wieczne było zapewnione, jeżeli ktoś zginął w świętej wojnie (DŻIHAD). Wojny te prowadzono przeciwko niewierzącym- GIAUROM.


Arabowie podbili tereny po Indus na wschodzie, na zachodzie po Hiszpanię. Wielkie Imperium Arabskie w X wieku podzielono na trzy KALIFATY:
BAGDADZKI (Mezopotamia, część Persji- Bagdad, Damaszek)- dynastia ABBASYDÓW;
KAIRSKI (Płn. Afryka, Syria)- dynastia FATYMIDÓW;
KORDOBAŃSKI (Hiszpania)- dynastia OMAJJADÓW (Umajjadów);
W następnych wiekach uległy one podziałowi na odrębne państwa arabskie.
FAKTY ŚWIADCZĄCE O TYM, ŻE ARABOWIE STALI SIĘ POMOSTEM ŁĄCZĄCYM STAROŻYTNOŚĆ I ŚREDNIOWIECZE:
Nie zniszczyli podbitych kultur, przenosili je ze wschodu na zachód;
Zawdzięczamy im wiele, m.in.:
o cyfry
o filozofia- przekłady Platona, Arystotelesa; przekładali m.in. Awicenna)
o system melioracji i irygacji
o okulistyka
o algebra
o trygonometria
o produkcja broni (stal damasteńska)
o medycyna
o garbarstwo
o wytop żelaza
o alchemia
o gramatyka
o astronomia
o prawo (zasady Koranu- prawo koraiczne)
o poezja (Baśnie 1001 nocy)
o techniki wyrobu tkanin
o uprawa roślin (ziołolecznictwo- Hindusi)- len, konopie, rośliny dekoracyjne, ryż
o handel (haracz)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty