profil

Geneza Sudet

poleca 85% 344 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Dolna wartswa bazaltowa znajdująca się w podłożu Sudet pojawiła się dzięki wybuchowm wulkanów, które w tamtych czasach były w miejscu Sudet. Lawa, która wypłynęła z wulkanu, zastygła i stworzyła skałę- bazalt.
Dzięki ruchom kontynentów na skale bazaltowej pojawiło się morze, stąd teraz warstwa wapieni i piaskowców. Ziarna skał osadowych, jakie zlepiły się ze sobą dały początek zlepieńcom.
Na skutek nacisku wielu różnych warst skalnych, warstwy uległy sfałdowaniu ulegając tymże naciskom.
Skały po sfałdowaniu (a było to fałdowanie kaledońskie w okresie paleozoicznym) zaczęły osypywać się, za pomocą wielu czynników zewnętrznych. Powstały tzw. uskoki. Pojawiły się piaskowce, które "nawiał" wiatr oraz margle, czyli przekształcony wapień.
Warstwa piaskowców, które znajdowały się na wapieniach została "zwiana" przez wiartr w dół uskoku, nastąpiło wymieszanie się warstw skalnych. Podczas tego procesu (mieszania się wartsw) wytworzyła się szczelina, którą wypełniła wolno stygnąca magma, z jakiej powstał granit.
Stygnący granit począł wypiętrzać się do góry przesuwając pasmo górskie, powstało wzniesienie z granitu. Warstwy skalne położone nieco niżej uległy kolejnemu wymieszaniu, zatem od dołu mamy: margle, piaskowce, zlepieńce i znów piaskowce, które znajdują się na powierzchni "przyprowadzone" wiatrem.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta