profil

Oddziaływania międzypopulacyjne

poleca 37% 113 głosów

Populacje różnych gatunków występujące w określonym biotopie składają się na biocenozę. Między populacjami w biocenozie istnieją różnorodne oddziaływania, które są przyczyną strat, przynoszą korzyści lub są dla populacji obojętne.

Stąd między populacjami w biocenozie wyróżnia się oddziaływania antagonistyczne, protekcjonistyczne i neutralne.

poleca 66% 29 głosów

Oddziaływania neutralne

Neutralizm jest typem współżycia, w którym populacje nie wpływają na siebie w sposób bezpośredni, np. mysz polna i skowronek.

poleca 79% 267 głosów

Oddziaływania antagonistyczne

Oddziaływania antagonistyczne między populacjami są niekorzystne dla jednej lub obu populacji. Do oddziaływań takich należy drapieżnictwo, pasożytnictwo, konkurencja, allelopatia, amensalizm. – Drapieżnictwo polega na chwytaniu i zabijaniu jednych organizmów przez drugie w celu zdobycia pokarmu. Odgrywa ono istotną rolę w biocenozie, umożliwiając selekcję osobników chorych i słabych. Dzięki drapieżnictwu rośnie też różnorodność biologiczna, gdyż drapieżcy zmniejszając zagęszczenie w...

poleca 74% 42 głosów

Stosunki protekcjonistyczne

Stosunki protekcjonistyczne są korzystne dla jednej lub dwóch populacji i nie przynoszą szkody żadnej z nich. Należy do nich mutualizm, protokooperacja, komensalizm. – Mutualizm (symbioza obligatoryjna) polega na współżyciu osobników dwóch populacji, przy czym współżycie to warunkuje ich przeżycie, np. mikoryza (współżycie grzybów z roślinami), współżycie bakterii brodawkowych z roślinami motylkowymi, przeżuwaczy z bakteriami celulolitycznymi, zapylanie kwiatów przez zwierzęta (owady,...

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści